Cao-overleg Contractcatering & Hospitality een moeizaam proces

In de vorige nieuwsbrief zijn een aantal vragen genoemd waar partijen met elkaar antwoorden op hebben te vinden. Kort gesteld gaat het dan om deel A & B en de te volgen loonontwikkeling. We hebben verkend welke mogelijkheden er zijn om hier met elkaar verder op te komen.

Verschillen

Er is eerder een lijst met de verschillen tussen A en B gemaakt. Per item bekijken we of dat wat in deel A staat ook in B kan komen te staan zodat we de verschillen wegnemen of ze in ieder geval kleiner maken. Verder onderzoeken we een model waarbij er voor iedere medewerker sprake is van keuze voor óf ADV óf meer loon. Hier lijken partijen wel verder mee te kunnen gaan. Een belangrijk punt voor CNV Vakmensen is dat werknemers vrijwillig de keuze kunnen maken of ze een overstap willen maken van A naar B. Daarnaast zal er ook betere communicatie en voorlichting moeten komen zodat het ook duidelijk is wat een eventuele overstap betekend.

Loon en loongebouw

Een ander lastig punt is de loonontwikkeling. De horeca-cao heeft per 1 januari een gecombineerde loonsverhoging, namelijk de verhoging van het wettelijk minimumloon en de cao-loonsverhoging. Omdat onze cao per 1 april afloopt, is de verhoging van het minimumloon nu al van toepassing en ontstaat er een in elkaar gedrukt loongebouw waar de vakorganisaties graag wat aan willen doen.  Daarbij vindt CNV Vakmensen het belangrijk dat ook sprake is van substantiële loonsverhoging zodat alle medewerkers ook merkbaar gecompenseerd worden voor de gevoelde inflatie van de afgelopen jaren en het loongebouw weer meer in balans is.
Ook hebben ze in de horeca-cao een studieafspraak gemaakt om een nieuw functiehuis te maken. Daarin zouden ook functies uit de contractcatering en hospitality in kunnen passen. Het perspectief van de schalen in de horeca is in de meeste gevallen beter dan in de contractcatering en hospitality dus daar lijkt een aanknopingspunt in te zitten voor ons onderhandelingsproces.

Verder op 15 februari

Op 15 februari gaan we verder met het uitwerken van de mogelijkheden en de onderhandelingen. Naast loon zijn er ook andere zaken waar we aandacht aan moeten besteden. Het gehele pakket aan arbeidsvoorwaarden dat werkgevers te bieden hebben, moet nu een keer op tafel komen te liggen.   

Heb je nog vragen?

Mocht je nog vragen hebben of opmerkingen aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ben je werkzaam in de Inflight en wil je daarover een update van hebben stuur mij dan een mail. Volg ons ook op de cao-pagina Cao Contractcatering CNV Vakmensen

Job Marskamp
M +31 6 2390 9865
j.marskamp@cnvvakmensen.nl 

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error