Update cao overleg Boek- en Kantoorvakhandel

Kort geleden zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe cao Boek- en Kantoorvakhandel. Graag geef ik hier een update over.

De economische omstandigheden in de branches

Naast het geven van een toelichting door mij op de voorstellenbrief van CNV Vakmensen, die jullie eerder al ontvangen heben, hebben cao partijen in deze eerste gespreksronde met name de economische omstandigheden in de beide sectoren verkent. 

Het beeld van de boekhandels in de afgelopen periode wordt volgens werkgevers gekenmerkt door forse kostenstijgingen voor ondernemingen, zoals huur, energie-, transport- en arbeidskosten. Hoewel het de ondernemingen in corona doorgaans gunstiger is vergaan dan gedacht zijn deze grote kostenstijgingen nog steeds een fors pijnpunt. Eveneens onverwacht is, dat de ontwikkeling in de omzet van online in de afgelopen periode is gestabiliseerd (zelfs iets omlaag gegaan). Daarnaast zou er, aldus werkgevers, geen sprake geweest zijn van gebrek aan personeel. Veel jonge medewerkers willen volgens de KBb-vertegenwoodiger nog altijd graag werken in de boekhandel.

Wat de kantoorvakhandels betreft moet volgens werkgevers een onderscheid worden gemaakt tussen de grotere ondernemingen, regionale ondernemingen en de papa-mamabedrijven. Voor de grotere ondernemingen gelden eveneens de hiervoor genoemde kostenstijgingen. Omdat deze bedrijven veelal leveren op basis van langdurige contracten (op basis van tenders) geven werkgevers aan dat de gestegen kosten niet gecorrigeerd kunnen worden in hun prijsstelling; de afgesproken prijzen liggen immers langere tijd vast. Er is weliswaar, als gevolg van corona, een kleine stijging in volume van de omzet geweest (dit geldt met name voor kantoorinrichting), maar dit heeft niet kunnen voorkomen dat er verliezen zijn geleden.

Voor de regionale bedrijven ligt de situatie volgens werkgevers iets anders, omdat deze bedrijven met de verkoop van kantoorinrichting-producten de gestegen kosten (enigszins) hebben kunnen compenseren.

Voor de kleine bedrijven zijn de problemen groot, aldus de werkgevers. Immers ook ook voor hen gelden de al genoemde kostenstijgingen. Deze ondernemers moeten veelal genoegen nemen met een karige beloning, als dat al op grond van het bedrijfsresultaat mogelijk is.

Forse kostenstijging door WML -verhogingen

Dit jaar, in januari en juli, is het Wet Minimum Loon (WML) fors gestegen. Dit heeft een forse impact gehad op het loongebpuw in de cao Boek- en Kantoorvakhandel. Ook aankomende januari worden werkgevers weer geconfronteerd met behoorlijke verhogingen. Op 1 januari 2024 zullen namelijk de minimumlonen voor de sector met 9,3% zijn gestegen; 3,75% indexatie en 5,55% als gevolg van herrekening van het uurloon naar gemiddeld 36 uur per week (waarop het WML voortaan wordt gebaseerd). Door de verhogingen van dit jaar was er al een scheefgroei in het loongebouw van de cao Boek- en Kantoorvakhandel ontstaan, maar dit wordt per 1 januari 2024 zelfs nog wat erger. Een groot gedeelte van het loongebouw komt op die manier op het niveau van het WML. Dit is niet wenselijk en moet worden herstelt. Sociale partners hebben de mogelijkheden hiertoe gedurende de looptijd van de huidige cao verkent. CNV Vakmensen zet erop in om het loongebouw in de nieuwe cao te repareren. Werkgevers willen dit ook graag, maar zien hierdoor wel de loonkosten nog verder stijgen. 

Werkgeversmandaat

In de voorstellenbrief van CNV Vakmensen staat ten aanzien van de loonvraag heel helder onze inzet voor onderhandelingen over een nieuwe cao. Onze loonvraag is logischerwijs vooral gebaseerd op de enorm hoge inflatie van het afgelopen jaar. Immers, het leven is in korte tijd fors duurder geworden en hierdoor kachtelt de koopkracht van mensen achteruit. De werkgeversdelegaties van zowel KBb als Novaka moeten echter nog mandaat ophalen bij hun besturen dan wel achterban. Zonder dat, wordt onderhandelen heel lastig. De verwachting is dat voor de volgende onderhandelingsronde, die later deze maand plaatsvindt, de delegaties met een mandaat aan tafel zitten. 

We houden jou op de hoogte

Binnenkort praten cao-partijen verder. Gedurende het traject blijven we jou natuurlijk op de hoogte houden.

Reageren, contact en vragen stellen

Op de cao-pagina is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Maar je kan me ook gewoon mailen via onderstaand mail adres. 

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 06 201 64 972 / m.denheijer@cnvvakmensen.nl 

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error