WIA: uitkering na 2 jaar ziekte

Je hoopt dat het nooit zo ver komt, maar het kan dat je langer dan 2 jaar niet of niet volledig kunt werken door ziekte. Het is een moment waarop veel kan veranderen. Je werkgever mag je ontslaan of je Ziektewetuitkering stopt. Om een inkomen te houden, vraag je een WIA-uitkering aan. Dit is wat je daarover moet weten.

WIA-uitkering: als je na 2 jaar nog niet aan de slag kan

Ben je al 2 jaar ziek en kun je nog niet of niet volledig aan het werk? Dan vraag je een WIA-uitkering aan bij het UWV. WIA is een afkorting voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. In tegenstelling tot vroeger wordt er nu met name gekeken naar wat je nog wel kunt.

Wanneer heb je recht op WIA?

Je hebt recht op een WIA-uitkering als:

 • Je ziek bent en na 2 jaar niet meer dan 65 procent kunt verdienen van het loon dat je verdiende voordat je ziek werd. Met je eigen of met ander werk.
 • Je er samen met je werkgever alles aan hebt gedaan om weer aan de slag te gaan
 • Je werknemer bent of een Ziektewetuitkering ontvangt

Onderdelen van de WIA: IVA en WGA

Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen. Welke je krijgt, is afhankelijk van jouw situatie.

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Als je volledig arbeidsongeschikt bent en de kans dat je nog herstelt erg klein is, krijg je een IVA-uitkering. Je krijgt dan een uitkering van 75 procent van je laatstverdiende loon.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)

Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, krijg je een WGA-uitkering. Beoordeelt het UWV dat je nu nog niet kunt werken, maar dat er wel kans op herstel? Ook dan krijg je een WGA-uitkering. Hoe hoog je uitkering is, is afhankelijk van je situatie. Je leest het terug op de website van het UWV.

Antwoord op je vragen bij het einde van je arbeidsovereenkomst

Waar moet ik op letten als mijn contract eindigt? Met de online tool van CNV Vakmensen ontvang je betrouwbare informatie en advies rond het einde van jouw arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Je arbeidsongeschiktheid bepalen

Om te beoordelen voor welke WIA-uitkering je in aanmerking komt, word je gekeurd door het UWV. Ze beoordelen eerst je re-integratieverslag. Het UWV kijkt of jij en je baas genoeg hebben gedaan aan je re-integratie. Heeft werkgever voldoende gedaan? Dan wordt je WIA-aanvraag in behandeling genomen.

Je WIA-keuring bestaat uit 2 delen:

 1. Medische keuring
  De keuringsarts van het UWV kijkt wat je lichamelijk nog kunt. Word je niet meteen volledig arbeidsongeschikt verklaard? Dan word je opgeroepen door de arbeidsdeskundige.
 2. Arbeidsdeskundige keuring
  Een arbeidsdeskundige van het UWV bekijkt welke functies of werkzaamheden je nog kunt uitvoeren. Daarbij gebruiken ze de bevindingen van de keuringsarts.

Samen bepalen de keuringsarts en arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Ze kijken daarbij naar het loonverlies: het geld dat je minder verdient door je ziekte of handicap dan daarvoor. Het loon dat je verdiende voordat je ziek werd, vergelijken ze met het loon van een aantal functies die je volgens de arbeidsdeskundige nog kan doen. Het loon dat je nog kan verdienen noemen ze ook wel de (rest)verdiencapaciteit.

Vereenvoudigde WIA-beoordeling

Ben je 60 jaar of ouder en kun je al bijna twee jaar niet of minder werken, omdat je ziek bent? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de 60-plusmaatregel, een versneld beoordelingsproces om te bepalen of je recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit betekent dat je WIA-aanvraag door een arbeidsdeskundige wordt beoordeeld, zonder tussenkomst van de verzekeringsarts. Je krijgt in principe dan een volledige arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA 80-100), tenzij je nog werkt en minder dan 35% inkomensverlies hebt: de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. In dat geval krijg je geen uitkering, zoals nu ook het geval is.

Criteria 60-plusmaatregel

Om in aanmerking te komen voor de 60-plusmaatregel, moet je voldoen aan een aantal criteria. Die zijn:

 • De startdatum van je WIA-uitkering ligt tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024.
 • Op de startdatum ben je 60 jaar of ouder.
 • Jij en je werkgever stemmen allebei in met een vereenvoudigde behandeling van je WIA-aanvraag. Zo niet, dan volgt er een reguliere beoordeling met de verzekeringsarts.

Let op: Is de WIA-aanvraag die je na 1 oktober 2022 deed afgewezen of beëindigd, en is je gezondheid sindsdien verslechterd? Dan kom je opnieuw in aanmerking voor een vereenvoudigde WIA-aanvraag behandeling, als je die voor 1 januari 2024 indient. Bij een eventuele afwijzing van je WIA-aanvraag via de vereenvoudigde behandeling, kun je alsnog bezwaar maken.

Wanneer kom je niet in aanmerking:

 • Als je WIA-aanvraag is afgewezen voor 1 oktober 2022 en je later toegenomen arbeidsongeschikt blijkt te zijn.
 • Als de bedrijfsarts concludeert dat je niet of bijna niet meer kunt werken. Er vindt dan een normale IVA-beoordeling plaats.

Afwijzen vereenvoudigde behandeling

Ben je van mening dat je recht hebt op een IVA-uitkering? Dan kun je vragen om een reguliere WIA-beoordeling bij een verzekeringsarts. De uitkomst van de beoordeling is afhankelijk van de mate waarin je in staat bent om te werken. Dit kan zijn:

 • IVA-uitkering: je komt voor deze uitkering in aanmerking als je niet meer kunt werken en het niet de verwachting is dat je ooit nog kunt werken (duurzaam arbeidsongeschikt). Deze uitkering is ongeveer 75 procent van je laatstverdiende loon;
 • WGA 80-100: je komt voor deze uitkering in aanmerking als je voor 80 -100% arbeidsongeschikt wordt verklaard. Deze uitkering is ongeveer 70 procent van je laatstverdiende loon.
 • WGA 35-80: je komt voor deze uitkering in aanmerking als je voor 35 – 80% arbeidsongeschikt wordt verklaard. De uitkering is de eerste periode 70 procent van je laatstverdiende loon. Hoe lang deze periode is, hangt af van je arbeidsverleden. De uitkering die je daarna ontvangt is een aanvulling op wat je nog verdient of een percentage van het minimumloon.
 • <35%: je hebt geen recht op een WIA-uitkering, omdat je minder dan 35% inkomensverlies hebt.

Verschillende groepen in de WIA

Op basis van de beoordeling van het UWV kom je terecht in 1 van de 4 groepen van de WIA.

 1. Loonverlies van minder dan 35 procent
  Heb je minder dan 35 procent loonverlies door je ziekte? Dan ben je geen WIA-uitkering. Je kunt weer aan het werk gaan bij dezelfde werkgever. Samen met je werkgever bepaal je of je werk wordt aangepast of dat je misschien een andere functie krijgt. Of je kiest ervoor bij een andere werkgever aan de slag te gaan.
  Heeft het UWV bepaald dat je niet arbeidsongeschikt bent, maar lukt het echt niet om weer aan de slag te gaan bij je werkgever? Dan kan je werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Als je daardoor werkloos raakt, kun je een ww-uitkering aanvragen.
 2. Loonverlies van minstens 35 procent, maar minder dan 80 procent
  Je bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt en krijgt een WGA-uitkering.
 3. Loonverlies van minstens 80 procent, met goede kans op herstel
  Je bent tijdelijk arbeidsongeschikt en krijgt ook een WGA-uitkering.
 4. Loonverlies van minstens 80 procent, met weinig tot geen kans op herstel
  Je bent volledig arbeidsongeschikt en krijgt een IVA-uitkering.

Voorbeeldberekening loonverlies

Je bent misschien benieuwd hoe het UWV berekent hoeveel loonverlies je hebt. We leggen het uit met een voorbeeld.

Mario verdiende voordat hij ziek werd € 2000 per maand. Na 2 jaar beoordeelt het UWV welke functies hij nog kan uitoefenen. Daarna kijken ze wat hij daarmee kan verdienen. Dat bedrag wordt geschat op € 1000. Mario heeft dus een verdiencapaciteit van € 1000 en daarmee een loonverlies van 50 procent. Hij krijgt dus een WGA-uitkering.

Hulp van een CNV Vertrouwenspersoon bij arbeidsongeschiktheid

Heb jij als CNV-lid hulp nodig tijdens je ziektetraject? Bijvoorbeeld met advies tijdens je ziekteverlof, ter ondersteuning bij je UWV-keuring of bij je (her)keuring voor de WIA of WAO? Onze CNV Vertrouwenspersoon helpt je graag kosteloos in je complete traject. Zo sta je er niet alleen voor als je (langdurig) ziek of arbeidsongeschikt raakt. Wil jij weten wat de CNV Vertrouwenspersoon voor jou kan betekenen? Je leest er hier alles over.

Afspraak inplannen

Wil je een afspraak inplannen met een CNV Vertrouwenspersoon? Bel dan met CNV Info op 030 751 1001, op werkdagen bereikbaar van 08:00 – 18:00 uur. Binnen vijf werkdagen neemt de CNV Vertrouwenspersoon contact met je op voor een eerste gesprek.

Verder lezen

Collectief ontslag

Bij collectief ontslag worden meer dan 20 werknemers ontslagen....

Deeltijd-WW

Een tijdelijke maatregel die de minister van SZW kan nemen in...

Niet eens met je ontslag? Dit zijn je rechten

Je wordt ontslagen. Misschien ben je het daar niet mee eens. Welke...

Ontslag bij faillissement

Ontdek welke rechten je hebt als je ontslagen wordt vanwege een...

Ontslag door verstoorde arbeidsrelatie

Heb je ruzie met je werkgever? Dan kan hij je ontslaan.

Ontslag in je proeftijd

Je werkgever mag je ontslaan in je proeftijd en hoeft daar geen...

Ontslag in overleg

Bij ontslag met wederzijds goedvinden ga je akkoord als je...

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet krijg je als je iets ernstigs hebt gedaan...

Ontslag vanwege onvoldoende functioneren

Je baas mag je ontslaan als jij je werk niet goed uitvoert.

Ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen

Als het niet goed gaat met je bedrijf, dan is ontslag een optie.

Rechten en plichten bij ziekte

Als je lang ziek bent, heeft dat gevolgen voor je werk. Dit zijn...

Rekentool WW-uitkering

Als je je baan verliest, heb je vaak recht op een WW-uitkering....

Transitievergoeding bij ontslag

Wanneer heb je recht op deze ontslagvergoeding en hoe bereken je die?

Vaststellingsovereenkomst

Waar moet je op letten als je afspraken maakt over je ontslag?

Werktijdverkorting

Soms mogen bedrijven de werktijd van hun personeel verkorten. Lees...

WW-plichten

Als je een WW-uitkering ontvangt, zijn daar ook verplichtingen aan...

WW-uitkering

Ben je (gedeeltelijk) werkloos? Lees hoe je in aanmerking komt...

Zelf ontslag nemen

Zelf je baan opzeggen is niet moeilijk. Ontdek waar je op moet letten.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

 • Hulp bij je belastingaangiftes
 • Advies bij vragen over je werk en inkomen
 • Ondersteuning bij een arbeidsconflict