Stem over het eindbod The Learning Network

We zijn al ruim een half jaar met diverse tussenperiodes (op verzoek van TLN) in gesprek over de Cao TLN 2021. Er zijn rondom de cao diverse overleggen geweest met jullie werkgever, maar dat heeft helaas geen principeakkoord of onderhandelingsresultaat tot gevolg gehad.

Loon en thuiswerkvergoeding
Hoewel TLN een heel aantal verslechteringsvoorstellen van tafel heeft gehaald, was er bijvoorbeeld geen ruimte voor gesprek over een structurele loonstijging dit jaar en is er buiten de thuiswerkvergoeding niets gedaan met de voorstellen die door ons zijn gedaan.
Op 1 april hebben we het laatste overleg gehad en hebben we ook aangegeven dat er van de kant van TLN een structurele loonstijging dient te komen van ruim 1% om te kunnen komen tot een cao en dat veel van de verslechteringsvoorstellen van TLN dan van tafel zullen moeten. Anders zouden leden naar ons inzicht beter afzijn met de cao die ze al hadden. TLN heeft aangegeven dat ze geen structurele loonstijging willen en kunnen bieden en dat ze met een eindbod zullen komen.

Eindbod van werkgever
Vandaag hebben we een eindbod van jullie werkgever ontvangen die je in de bijlage bij deze nieuwsbrief aantreft. Verder hebben we begrepen dat jullie op 30 april door de directie zijn geïnformeerd over het eindbod.

Breng nu je stem uit over het eindbod
Het is aan jullie om je over het eindbod uit te spreken. Gelet op de voorstellen die wij namens jullie hebben gedaan voor de cao TLN 2021 en de inhoud van het eindbod, kunnen wij niet anders dan dit bod negatief aan jullie voorleggen. Klik hier om meteen digitaal je stem uit te brengen. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je mij per e-mail laten weten of je voor of tegen stemt: l.slagter@cnvvakmensen.nl  Stemmen kan uiterlijk 23 mei 2021.  
Alvast bedankt hiervoor.

Mede namens Martin van Eerde, CGMV Vakorganisatie,
Linda Slagter, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2037 /  l.slagter@cnvvakmensen.nl

Downloads