Nieuw cao-boekje en sociaal plan UWV

Op dinsdag 2 juli hebben CNV Vakmensen, de andere bonden en Fred Paling van UWV het nieuwe cao-boekje en het sociaal plan getekend. De officiële teksten zijn daarmee rond en openbaar. Je kunt ze in de bijlagen lezen.

Generatiepact of vitaliteitspact
Jongeren kunnen nu meer vaste banen krijgen, ouderen en jongeren kunnen zo nodig een stapje terug doen. Want de 80-90-100 staat ook voor jongeren open. Als je als oudere van de 80-90-100 gebruik wilt maken, denk dan ook aan de optie deeltijdpensioen. Door de combinatie deeltijdpensioen en 80-90-100 kun je de 90% loondoorbetaling verhogen, zonder dat je het veel pensioen kost. UWV stelt onafhankelijk financieel advies ter beschikking, zodat jij kunt bepalen of het in jouw persoonlijke situatie aantrekkelijk is. 

Vernieuwing vakbondswerk
Op 17 juni was er in het CNV-gebouw een brainsstormbijeenkomst onder leiding van de UWV-Tigers. Het was heel inspirerend om als vakbonden, HRM-directeur en vooral ook andere UWV-ers nieuwe ideeën te ontwikkelen. Hier ga je meer van horen de komende tijd. 

Wil jij ook mee doen? 
Een groepje CNV-ers komt ongeveer 4 maal per jaar bij elkaar om de CNV-inzet te bepalen. Ook buiten de cao-periode zijn er genoeg ontwikkelingen, waar we jouw stem willen laten horen. Wil je daar ook eens vrijblijvend bij zijn? Kom op maandag 2 september om 12.30 uur naar het CNV-kantoor in Utrecht, we beginnen met de lunch. Wel graag even opgeven.  

Roel van Riezen,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 2034
E. r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Bijlagen: cao en sociaal plan UWV

Mocht je deze nieuwsbrief per post ontvangen, dan kan je de bijlagen dowloaden via onze website. Ga daarvoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/sociale-zekerheid/cao-uwv

Downloads