5e ronde cao UWV

Na 5 keer onderhandelen zijn we er nog niet uit. CNV Vakmensen is optimistisch: over de meeste punten zijn we het eens voor een goede cao voor alle leeftijden. Loon en herbezetting zijn de belangrijkste geschilpunten en daar moet echt nog wat gebeuren. Op 13 maart is de volgende en hopelijk laatste

Loonsverhoging
De leden van CNV Vakmensen vonden een loonvraag van 4% per jaar realistisch. Bij de rijksoverheid is 2,8% afgesproken.

UWV is bereid om af te zien van eenmalige uitkeringen, zodat de structurele loonsverhoging zo hoog mogelijk kan zijn. De 2,5% per jaar die UWV in november (en nu nog steeds) biedt is te laag voor CNV Vakmensen.

Generatieregeling
Als er een cao komt wordt het gewoon een recht voor iedereen om vanaf 62 jaar 80-90-100 te gaan werken. Je krijgt wel een gesprek, maar de leidinggevende kan geen nee zeggen. UWV wil dat alleen verzekeringsartsen dat recht niet krijgen en alleen in uitzonderingssituaties 80-90-100 kunnen werken. UWV zegt dat de herbezetting wel goed komt, maar maakt dat nog niet concreet. Herbezetting met vaste banen is voor CNV Vakmensen essentieel: dat geeft jongeren zekerheid.

Daarnaast kunnen medewerkers jonger dan 62 jaar een half jaar 80-90-100 werken, als dat helpt in knellende werk-privé situaties. Voor hen is het geen recht, maar een mogelijkheid.

Dan nog de kleinere punten:

  • looptijd zal ongeveer 2 jaar worden;
  • sociaal plan wordt verlengd, ook met 2 jaar;
  • wij komen met een voorstel hoe het goede gesprek er uit ziet;
  • keuzeplan wordt verruimd;
  • CNV Vakmensen wil de gratificatie omzetten in een structurele loonsverhoging. UWV wil ook stoppen met de gratificatie, maar op een andere manier aan medewerkers teruggeven;
  • flexibele schil terug naar 14 of 15%;
  • project draagvlak vakbonden wordt verlengd;
  • financiële bijdrage aan vakbondswerk in ontwikkelingslanden;
  • daggeld vergoeding: UWV komt met voorstel om dat af te kopen.

Op 12 maart legt CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden uit waarom we actie voeren voor een beter pensioen. Dat doen we via een video verbinding in 1x voor alle UWV medewerkers. Voor een lagere AOW-leeftijd. Voor indexeren van pensioen.

CNV Vakmensen is benieuwd naar je mening. Reageer via jeachterban.nl of via de e-mail.

Roel van Riezen
Bestuurder
M: 06-51602034
E: r.vanriezen@cnvvakmensen.nl