Geen cao-loonsverhoging in 2024 bij Stater?

Dinsdag 27 februari heeft er cao-overleg plaatsgevonden tussen Stater en de vakbonden. In deze bijeenkomst hebben wij als bonden een toelichting gekregen op de huidige en toekomstige financiële situatie van Stater. Tot nu toe had Stater nog geen concreet bod gedaan maar doet dat nu wel.

Het bod van werkgever:

  • een looptijd van twee jaar. De looptijd zal zijn van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.
  • Stater stelt voor om vanaf 1 januari 2025 een structurele loonsverhoging van 4% in te voeren, met de mogelijkheid van een eenmalige beloning medio 2025. De exacte waarde van deze beloning zal te zijner tijd worden bepaald, afhankelijk van de financiële situatie van Stater in 2025.
  • Daarnaast is er voorgesteld een werkzekerheidsgarantie in de cao op te nemen, waardoor gedurende looptijd van de cao geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden.

Dit voorstel biedt dus geen collectieve loonsverhoging over 2024, met andere woorden; 0% loonsverhoging over 2024.  Er zou wel een structurele loonsverhoging plaatsvinden vanaf 2025, 4%, maar wij vinden dit niet genoeg. Onbekend blijft wat de hoogte zal zijn van eenmalige uitkering in 2025. Dit biedt dus geen duidelijkheid. Het bod komt niet overeen met de uitslag van de enquête onder de leden van CNV Vakmensen en past ook niet bij het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen.

Hoe verder? Reageer uiterlijk 14 maart

We willen weten wat jullie vinden van het voorstel van je werkgever.  Heb het er over met elkaar bij de koffie.  We hebben voor jou de volgende vragen.
Wat vind jij van het bod van Stater? Is het bod voldoende? Als je het niet voldoende vindt, wat verwacht je dan van ons?  Laat het mij per mail weten: a.smit@cnvvakmensen.nl  

Volgend overleg: 18 maart

De volgende onderhandelingsronde staat gepland voor 18 maart. Heb je nog vragen, stuur me dan een e-mail met jouw vraag en contactgegevens.

Praat mee

Volg ons ook op de cao-pagina waar je het hele cao-traject kan volgen en mee kan praten. Ga naar de cao-pagina Cao Stater | CNV

Abel Smit, bestuurder
M +31 6 6 1871 0579 / a.smit@cnvvakmensen.nl