Rabobank - leden hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat !

Een ruime meerderheid van de leden van CNV Vakmensen heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Rabobank cao 2024-2025. Dat geldt ook voor de leden van de vakorganisaties De Unie en FNV Finance. Dat betekent dat er nu definitief een nieuwe cao is. De nieuwe Rabobank cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025. De huidige Rabobank cao loopt nog tot 1 juli 2024. Een deel van de nieuwe afspraken gaat echter al in tijdens de looptijd van de huidige cao.

Als CNV Vakmensen zijn we blij dat de oproep aan de werkgever om nog gedurende de looptijd van de huidige cao de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren heeft geleid tot een verhoging van het salaris. Daarnaast was ook voor veel leden een uitbreiding van het verlof een belangrijk punt dat met 3/5 werkweek is gerealiseerd. We hopen ook op een goed vervolg voor de rest van de afspraken die we voor deze cao willen maken.

Gefaseerde aanpak

Zoals eerder vermeld hebben cao-partijen afgesproken om de gesprekken over de cao in drie fasen op te splitsen. In de eerste fase is gesproken over loon, verlof en sociaal plan. Andere onderwerpen, zoals pensioen en de ontwikkeling van medewerkers, komen in de tweede en derde fase aan bod. Zodra hierover afspraken zijn gemaakt zullen die onderdeel worden van de Rabobank cao 2024-2025.  

In de bijlage vind je het onderhandelingsresultaat en de meest gestelde vragen naar aanleiding van de nieuwe afspraken. Ook vind je hieronder een document met een aantal voorbeelden wat de nieuwe cao voor jou betekent.

Dank je wel voor je betrokkenheid

We bedanken jullie voor de betrokkenheid voor- en tijdens de onderhandelingen. Er zijn veel nieuwe leden bijgekomen en dat heeft onze positie versterkt ! We realiseren ons dat er ook leden zijn die niet tevreden zijn met de uitkomst van de onderhandelingen. We hopen dat tijdens de volgende fases ook voor deze collega’s goede afspraken kunnen maken. We zullen jullie ook hier in blijven betrekken.

Voor vragen kun je contact opnemen met mij of met de kaderleden Anja van der Kooi (Rabobank) en Harrie Reumkens (Obvion).

Ellen Jonker
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5052 1057  E: e.jonker@cnvvakmensen.nl

Downloads

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error