ABN AMRO wil werktijden CC veranderen, wat betekent dat voor jou?

Vorige week heeft ABN AMRO aan de medewerkers van het contactcenter laten weten dat men de werktijden voor een deel van de medewerkers wil terugbrengen. CNV Vakmensen en de andere bonden zijn toen ook geïnformeerd. Graag laten we je weten wat wij in de afgelopen week hebben gedaan.

Contact met de Raad van Medewerkers

Nadat CNV Vakmensen het bericht m.b.t. het voornemen van ABN AMRO ontving, hebben we contact gezocht met je collega's in de medezeggenschap. Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht als een werkgever werktijden wil veranderen. Het is dus aan de Raad om te bepalen of het voornemen van de bank wel of niet reëel is en of er misschien toch nog iets aan bijgeschaafd moet worden.
We hebben een goed overleg gehad met een afvaardiging van de Raad, waarin we onze zorgen hebben kunnen delen. Ook hebben we een aantal suggesties gedaan, waardoor er meer balans komt in het voorstel. Ik bedoel hiermee balans tussen de belangen van de bank en die van de medewerker.

Gewenningsregeling in de cao

In de cao is een afspraak opgenomen m.b.t. veranderingen van werktijden en de (financiële) gevolgen daarvan voor medewerkers. De bank heeft al aangegeven die afspraak sowieso toe te passen. 

Werk/privé

Maar er zijn meer zaken dan alleen geld bij de verandering. Medewerkers moeten op zoek naar een nieuwe manier om werk en privé met elkaar te combineren nu de tijdspanne waarbinnen gewerkt kan worden, beperkt wordt. Dat maakt het moeilijker voor medewerkers om studie en werk te combineren, om mantelzorg en werk te combineren, of om werk en kinderopvang te regelen. Of en hoe de bank daarover denkt, weten we nog niet, maar behoort wel tot de vragen die wij aan de bank willen stellen.
Ook hebben we vragen over de roosters. Als de werktijden beperkt worden en daarmee de mogelijkheden om jouw werktijden in te vullen conform jouw wens, waarom is het dan nog nodig om het puntensysteem te handhaven en waarom zou je je rooster dan pas anderhalve week van tevoren kunnen ontvangen? Waarom niet net als bijna overal in het land minstens een maand van tevoren (waardoor je je privéleven wat gemakkelijker kunt vormgeven)?

Volgende week overleg met de bank

Aanstaande maandag hebben we een afspraak met de bank staan. Dan bespreken we diverse zaken die nu aan de orde zijn. Op ons verzoek zal er dan ook worden gesproken over het voorstel van de bank en de gevolgen die het voorstel heeft voor medewerkers.

Werk jij op het contactcenter en heb je vragen? 

Mail mij uiterlijk maandag 7 februari, 11 uur,  met je vragen of opmerkingen. Dan kan ik die nog meenemen in het overleg met de bank. Mijn e-mailadres is a.bulsink@cnvvakmensen.nl 

Aletta Bulsink, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2047 1888 / a.bulsink@cnvvakmensen.nl