Ondanks kleine toenadering in ABN AMRO cao-overleg nog grote verschillen

Op 25 en 26 maart hebben CNV Vakmensen, de andere bonden en ABN AMRO met elkaar gesproken over een nieuwe cao voor de medewerkers van de bank. Dat heeft nog niet geleid tot een nieuwe cao. Er zijn grote verschillen tussen wat de vakbonden willen en wat de bank bereid is te doen.

De aftrap

Tijdens de eerste overlegdag trapte de bank af met het benadrukken dat men van mening is dat er al een goed arbeidsvoorwaardenpakket ligt, dat er geen aanleiding is om veel zaken te verbeteren, en dat men vooral ook wil dat mensen langer blijven werken. Verder kregen we vooral “Nee” te horen op onze (verbeterings-)voorstellen. Dat was zeer teleurstellend, zeker als je bedenkt dat we begin maart ook al een teleurstellend loonbod gepresenteerd kregen.

Wat wil de bank wél?

Aan het eind van de eerste dag en aan het begin van de tweede dag werd er enige toenadering gezocht. 

 • De bank heeft de aangeboden loonsverhoging iets verhoogd van 3,5% naar 4,5%. Dat is nog steeds ver weg van onze loonvraag. Die loonvraag deden we niet voor niets. Vorig jaar was de inflatie onverminderd erg hoog, terwijl de loonsverhoging toen 2,5% was. De medewerkers van de bank gingen er toen fors in koopkracht op achteruit.
 • De bank wil de 0-7% systematiek inruilen voor een vaste periodiek (voor de mensen die nog kunnen groeien in de schaal).
 • De bank wil een waarderingspremie invoeren, die afhankelijk is van groei, ontwikkeling, resultaat en bankbewijs. Iedereen (dus ook de eindschaligen) krijgen dan bij normaal of (zeer) goed functioneren een waarderingspremie. Dat is geen structurele loonsverhoging, maar een eenmalige uitkering die je jaar op jaar opnieuw kunt verdienen.
 • De bank wil een kilometervergoeding van 22 cent per kilometer, gemaximeerd op een reisafstand van 40 km enkele reis. Kom je op de fiets of lopend, dan biedt de bank 30 cent per kilometer. Er komt één mobiliteitskaart. Als je gebruik maakt van de mobiliteitskaart krijg je je reiskosten vergoed ongeacht of je met de auto (zakelijk), fiets of OV gaat. Ook kun je de mobiliteitskaart privé gebruiken. De bank heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is dat je er op achteruit gaat.
 • Wij hebben voorstellen gedaan m.b.t. verlof, waarbij we ervoor hebben gepleit hiermee ruimhartiger om te gaan dan tot nu toe in de cao is opgenomen. De bank is bereid hierover in gesprek te gaan.
 • De bank is bereid intern duidelijk te maken dat het volgen van een opleiding in werktijd (voor zover mogelijk; art. 2.3.1) betekent dat bedoeld is dat het regel is dat je een opleiding in werktijd kunt volgen en niet dat dat uitzondering is, zoals tot nu toe bij sommige afdelingen
 • De bank is het met ons eens dat het persoonlijk ontwikkelbudget niet bedoeld is om werkgerelateerde opleidingen te betalen waar een afdelingsbudget voor bestaat.

Wat wil de bank niet?

 • Het loonbod is nog steeds veel te laag; de bank verhoogde haar bod tot 4,5% structureel; het gat tussen onze vraag en het bod van de bank blijft hoog.
 • De bank wil geen kortere werkweek.
 • De bank wil geen afspraken maken over menstruatieverlof, overgangsverlof of een verlengde regeling voor moeders die borstvoeding geven om te kolven. De bank verwijst voor wat betreft menstruatie-en overgangsverlof naar workshops die gevolgd kunnen worden bij Curilion, expertisecentrum voor vrouwenzorg, maar dat was niet onze vraag.
 • De bank wil geen klimaatbudget.
 • De bank wil het budget voor het gebruik van een leaseauto dat tijdens de cao door de bank werd verhoogd van 610 euro per maand naar 750 euro per maand niet verder verhogen. Volgens de bank kan men een prima elektrische auto rijden voor dit bedrag.
 • De bank wil geen afspraken maken over 80-90-100-regeling en ook wil de bank de RVU-regeling niet verlengen na 1 januari 2026, ook niet als de fiscale mogelijkheden daarvoor worden verlengd.
 • De bank wil geen vergoeding van het sportabonnement.

Wél wil de bank in het sociaal plan verslechteringen doorvoeren

De bank stelt voor om de vertrekpremie met ca 25% te verlagen (de C-factor gaat van 2,3 naar 1,8 als het aan de bank ligt); ook wil de bank de extra vergoeding van twee maanden (die juíst voor jongeren en/of mensen met een kort dienstverband interessant is) afschaffen. Daarnaast wil de bank dat je niet langer vrijwillig kunt vertrekken (met de vertrekpremie) als de reisafstand meer dan 90 minuten wordt.

Tenslotte, niet onbelangrijk

In de cao staat nu dat je, als je ziek bent, gedurende 6 maanden 100% van je loon krijgt doorbetaald. Daarna val je terug naar 80% van je inkomen. In de gesprekken van de afgelopen twee dagen is vooruitgang geboekt over de doorbetaling bij ziekte (langer dan 6 maanden). De bank lijkt mee in te gaan in ons voorstel. Het is echter te vroeg om hierover al meer te vertellen, omdat een eventuele afspraak onderdeel is van het totale pakket aan cao-afspraken.

Volgend overleg 3 april

Op woensdag 3 april praten we verder. Zoals je ziet, is er helaas nog een behoorlijke kloof te overbruggen voordat er sprake is van overeenstemming over een nieuwe cao.

Heb je dit bericht van een collega ontvangen en ben je nog geen vakbondslid? Meld je aan als lid van CNV Vakmensen. Dat kost je het eerste jaar niets omdat de bank de contributie betaalt. Wel tel je onmiddellijk mee en zorg je dat de bond sterker wordt. Een sterkere bond kan meer voor jou en je collega’s bereiken. Ga voor meer informatie over het lidmaatschap via jouw werkgever, waarbij het eerste jaar gratis is, naar Word lid via de kortingsactie van je werkgever | CNV Vakmensen 

Wij blijven ons best doen en zullen je zo snel mogelijk na 3 april weer informeren. Volg ons ook op de cao-pagina: Cao ABN AMRO | CNV Vakmensen - Banken | CNV Vakmensen

Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen,

Aletta Bulsink, bestuurder
M 06 2047 1888 / a.bulsink@cnvvakmensen.nl

 

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error