Nieuwe pensioenregeling bouw: leden bouwsectoren hebben ingestemd!

Jij bouwt of bouwde pensioen op bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBouw). Ook de leden werkzaam in de bedrijfstak Timmerindustrie vallen onder deze pensioenregeling. In eerdere nieuwsbrieven heb je kunnen lezen dat de Pensioenwet op 1 juli 2023 is gewijzigd. Dit betekent dat alle pensioenregelingen in Nederland moeten worden aangepast, ook de pensioenregeling in jouw bedrijfstak. Recentelijk hebben we jou via een enquête gevraagd of je instemt met de nieuwe pensioenregeling. Hierbij wil ik je informeren dat 75% heeft ingestemd met de nieuwe pensioenregeling.

Uitgangspunten nieuwe regeling
Hier nog even kort de uitgangspunten voor de nieuwe regeling op een rij:

  • Het gaat om een solidaire premieregeling;
  • De regeling is gebaseerd op een premie van 25,8% en qua inkomen op een ambitie van 73% van het salaris;
  • Een nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum van 13% van het laatste salaris zolang de achtergebleven partner leeft, plus een bedrag van € 18.000, - bruto per jaar tot de AOW-leeftijd van de achtergebleven partner;

Waarbij:

  • bpfBOUW niet meer risico neemt dan nodig is om de ambitie te realiseren
  • We gaan voor een zo stabiel mogelijk pensioen en de onzekerheid zoveel mogelijk beperken
  • De oude rechten collectief worden omgezet naar de nieuwe regeling (in te varen)
  • Het gemis van toekomstige pensioenopbouw wordt gecompenseerd door middel van het toekennen van extra pensioenaanspraken

Informatie
Onder deze link kun je de informatie nog even teruglezen en ook kun je het concept-transitieplan er nog eens op naslaan waar een en ander in is opgenomen.

Jouw sector of doelgroep vertegenwoordigen binnen CNV? 
In het kader van de overgang naar 1 CNV worden er nieuwe verkiezingen gehouden om per 1-1-2025 nieuwe sectorraden en een ledenraad te hebben. Werk jij in de sector bouw, heb je hart voor je sector en breng jij graag het belang van je collega's en jou onder de aandacht? Dan zoeken wij jou in de sectorraad: de schakel tussen de werkvloer en de ledenraad, het hoogste ledenorgaan van het CNV. 

Je kunt je kandidaat stellen via Verkiezingen sectorraad bouw - Verkiezingen CNV 2024 | CNV. Daar tref je ook meer informatie aan.

Martin van Eerde
Bestuurder CNV
M: 06 81 9195 64
E: m.vaneerde@cnv.nl