Zwaarwerkregeling Timmerindustrie klaar voor de start

In december vorig jaar hebben wij in de cao een zwaarwerkregeling afgesproken. De afgelopen periode hebben wij deze regeling in de steigers gezet, Nu, drie maanden nadat de cao is afgesproken kunnen wij de regeling uit de steigers halen. Ofwel: de zwaarwerkregeling in de timmerindustrie is klaar en kan nu worden aangeboden.

n pensioenakkoord naar regeling
In 2019 is het pensioenakkoord gesloten. De uitwerking daarvan zag in juni 2020 het daglicht. Het bood de mogelijkheid om te komen tot afspraken waardoor mensen eerder konden stoppen met werken. In onze voorstellenbrief hebben wij dan ook een regeling voorgesteld die eerder stoppen mogelijk maakt. Na 4 maanden van cao-overleg hebben wij een onderhandelingsresultaat kunnen bereiken. Mét een zwaarwerkregeling. Na drie maanden in de steigers, is de regeling deze week uit de steigers gehaald. Met dank aan alle betrokkenen.

Gezamenlijk resultaat
En als dan na al het overleg over en het regelwerk voor de zwaarwerkregeling, is voltooid. En cao-partijen daar volmondig ja tegen zeggen, is het logisch dat je daarover ook gezamenlijk publiceert. Bijgaand tref je dan ook een gezamenlijke publicatie aan. Daarin wordt de regeling kort uitgelegd met de mogelijkheid via een link door te klikken naar de volledige tekst van de regeling.

Aanvragen en informatie
De regeling gaat in per 1 juli 2021. De aanvraag moet drie maanden voor het daadwerkelijk stoppen met werken worden aangevraagd. In het begin geldt er evenwel een kortere aanvraagtermijn, anders zou 1 juli 2021 niet meer mogelijk zijn. Vanaf 1 mei kunnen de aanvragen worden ingediend. Ga hierover ook in gesprek met je werkgever. Omdat je zelf ontslag neemt moet je je ook houden aan de opzegtermijn zoals bepaald in artikel 14d van de cao-Timmerindustrie. En laat je goed informeren over de regeling, bijvoorbeeld door je werkgever of een van onze vakbondsconsulenten. 
Voor meer informatie of het maken van een afspraak verwijzen wij je naar onze website: www.cnvvakmensen.nl/caos/bouw/spreekuur-bouwconsulenten

Tot slot
Wij realiseren ons dat de zwaarwerkregeling niet goudomrand is. In feite haal je eerder jouw werkelijkheid van de AOW naar 65 jaar. Je bouwt minder pensioen op én je gaat je pensioenpot ook nog eens uitsmeren over een iets langere periode. En toch, zijn wij met de leden blij dat de mogelijkheid om eerder stoppen nu is gerealiseerd. Je moet niet, je mag er gebruik van maken.

Emiel Peper
Bestuurder CNVVakmensen
M. (06) 23 43 20 81
E. aem.peper@cnvvakmensen.nl

Downloads