Ook na derde onderhandelingsronde geen resultaat cao Bikudak

Donderdag 14 december 2023 hebben vakbonden en werkgevers voor de derde keer onderhandeld over een nieuwe cao Bikudak. Ondanks dat we goede hoop hadden om er met de werkgevers uit te komen, hebben we geen overeenstemming kunnen bereiken over een goede structurele loonsverhoging.

Loonvoorstel werkgevers

In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie al geïnformeerd over het loonvoorstel van de werkgevers. Werkgevers stelden voor om de lonen te verhogen met 5% per 1 april en 2% per 1 oktober 2024. Dit vonden en vinden de vakbonden te laag. Werkgevers stellen in het nieuwe voorstel voor om 1 maand eerder de lonen te verhogen, namelijk 5% per 1 maart en 2% per 1 september 2024. Voor de vakbonden is het nieuwe loonvoorstel nog steeds niet voldoende.  

Overige voorstellen

Het positieve nieuws is dat we op een aantal voorstellen wel stappen hebben gezet, namelijk:

  • ADV voor UTA;
  • Reiskosten UTA;
  • Consignatiediensten.

Vervolg onderhandelingen

Op dinsdag 19 december 2023 gaan we verder met onderhandelen. Onze insteek is om voor de kerst tot een resultaat te komen, zodat wij ook voor het einde van het jaar het eventuele resultaat aan de leden kunnen voorleggen. Dat betekent dat er behoorlijk wat druk ligt op 19 december 2023.

Meepraten over jouw cao of vragen?

Heb je vragen of opmerkingen, mail deze dan naar h.chikhi@cnvvakmensen.nl. Op de cao-pagina van Bikudak kun jij het hele cao-proces volgen en ook meepraten over de cao. Cao Bikudak | CNV Vakmensen.

Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt, ga je naar https://www.cnvvakmensen.nl/caos/ en vul dan Bikudak in de zoekbalk.

Hanane Chikhi
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 74 88 51
h.chikhi@cnvvakmensen.nl