Onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao BIKUDAK

Na vier onderhandelingsronden is er op 19 december 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao BIKUDAK. Het is nu aan de leden om zich uit te spreken over dit onderhandelingsresultaat Stemmen kan tot en met 28 december.

Hieronder lees je de belangrijkste afspraken in het onderhandelingsresultaat

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Algemene loonsverhoging

Per 1 januari 2024: 5,75%
Per 1 juli 2024: 1,50%

Eenmalige uitkering

Daarnaast ontvangen alle (UTA) werknemers in oktober 2024 een eenmalige uitkering van €500,- bruto. Parttimers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato.

Volwassenloon vanaf 20 jaar

Vanaf 1 januari 2024 geldt het garantieloon voor volwassenen voor werknemers van 20 jaar en ouder.

Overwerk UTA 1

Voor UTA 1 werknemers is een compensatieregeling voor overuren afgesproken. Als een UTA 1 werknemer meer dan 40 uren per week werkt, heeft hij recht op de volgende toeslagen bovenop zijn overeengekomen uurloon:

  • Voor het eerste, tweede en derde overuur vóór aanvang en aansluitend aan het einde van de dagelijkse arbeidstijd: 25%.
  • Voor overige overuren op een normale werkdag (maandag 05.00 uur tot zaterdag 21.00 uur): 50%.
  • Voor overuren tussen zaterdag 21.00 uur en maandag 05.00 uur: 100%.

Reiskostenvergoeding UTA

  • Voor woon-werkverkeer ontvangt de UTA-werknemers een netto kilometervergoeding van €0,23 per kilometer, met een maximum van 70 km enkele reisafstand. De eerste 10 km enkele reis worden niet vergoed
  • Voor het reizen tijdens werktijd ontvangt de UTA-werknemer een vergoeding van €0,43 per kilometer.

Roostervrije dagen UTA-werknemer

UTA-werknemers krijgen 2 roostervrije dagen. Bij aanwijzing van de dag na Hemelvaart als collectieve vrije dag kan de werkgever 1 dag daarvoor gebruiken.

Consignatiedienst

Vrijwillige consignatiedienst wordt vergoed met €30,- doordeweeks en €40,- op zaterdag, zondag en feestdagen. Deze vergoeding is per dag. Stemt een werknemer er mee in om tijdens zijn vakantie op consignatie te worden ingepland, dan heeft de werknemer recht op een vervangende vrije dag voor iedere dag dat hij op consignatie wordt ingepland.

Onderzoeken

Gedurende de looptijd van de cao zullen cao-partijen de volgende onderzoeken laten uitvoeren

  • Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de vierdaagse werkweek voor oudere werknemers uit te breiden naar een regeling voor een driedaagse werkweek.
  • Er wordt onderzoek gedaan naar overwerk in functies van UTA 2 en 3.

Zoals gezegd het is nu aan de leden om zich over het onderhandelingsresultaat uit te spreken. Om te kunnen stemmen, ontvang je vandaag apart ook een stemlink van ons. Jouw stem moet uiterlijk 28 december 2023 bij ons binnen zijn. Wij zullen de leden daags na het sluiten van de stemming informeren over de uitslag.

Wij willen jullie alvast prettige feestdagen wensen.

Hanane Chikhi
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2074 8851
E h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error