Nieuwe éénjarige cao voor Waterbouw

Op dinsdag 25 april 2023 hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Waterbouw. De nieuwe cao heeft een looptijd van één jaar: van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024. Op 1 april 2023 worden de lonen structureel met 7,5% verhoogd en daarnaast gaat de eindejaarsuitkering structureel met 0,5% omhoog (van 3,5% naar 4%). Ook de vergoedingen worden met 7,5% verhoogd. Jij bent nu aan zet om je uit te spreken over het bereikte onderhandelingsresultaat.

Dus toch geen loonsverhoging in centen en procenten?

De achterliggende weken was er de ‘zoektocht’ om hogere inkomensgroepen een wat lagere loonsverhoging te laten ontvangen dan de lagere inkomensgroepen waardoor het mogelijk wordt de lagere inkomensgroepen een hogere loonsverhoging toe te kennen. Hier kun je in dat geval spreken van solidariteit tussen collega’s in de verschillende loonschalen. Dit kun je realiseren door de loonsverhoging te laten plaatsvinden door een combinatie van een vast bedrag in euro’s  en een percentage toe te passen.

Na het doorrekenen van tal van scenario’s hebben we hier als bond van afgezien omdat substantieel positieve gevolgen voor de lagere inkomensgroepen nauwelijks waren te realiseren en veel onderhandelingsruimte vergden. Daardoor bleef er te weinig ruimte over voor de hogere loongroepen. Bovendien bleek uit cijfers dat er weinig werknemers aan de ‘onderkant’ van het loongebouw zitten (overgrote deel jaarinkomen € 50.000 bruto of meer). Kort en goed, het was niet te realiseren.

Dus toch geen 2-jarige cao?

Werkgevers hebben te kennen gegeven dat hun voorkeur uitgaat naar een 2-jarige cao omdat dit de nodige arbeidsvoorwaardelijke ‘rust’ en duidelijkheid verschaft over de hoogte van de loonkosten voor de komende periode. Na langdurig onderhandelen hebben we aangegeven hier niet toe bereid te zijn. De hoogte van de geboden loonstijging in combinatie met de ingangsmomenten waarop deze zouden plaatsvinden was onvoldoende.

Wat wel bereikt?

De structurele verhoging van 7,5% gaat meteen vanaf de start van de looptijd in en de loonsverhoging heeft dus over de looptijd een hoog ‘volume’. In tal van cao’s zie je verhogingen op latere momenten waardoor de stijging ‘op het oog’ fors lijkt maar qua ‘volume’ niet altijd is. Onze afweging is geweest dat juist nu en aan het begin van de looptijd de loonsverhoging moest zijn opgenomen.

Stemmen

Jij kunt nu stemmen over het bereikte resultaat. Hierna krijg jij als lid een aparte mail met de stemming. Mensen die geen lid zijn kunnen op de cao-pagina wel laten weten wat ze van dit resultaat vinden.

Meepraten en reageren

Heb je vragen of suggesties of wil je reageren? Ga dan naar de cao-pagina >>

Jelmer Hoogland
Gijs Lokhorst
Onderhandelaars

E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M: 06-51202970

 

 

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error