Regulier vakbondsoverleg HTM

Afgelopen maandag, 6 februari 2023, hadden wij een vakbondsoverleg met HTM. Tijdens dit overleg hebben wij een aantal zaken besproken die door jullie, de leden en kaderleden, zijn aangedragen zoals de gratificatie. In deze nieuwsbrief lees je daar meer over.

Teksten nieuwe cao

Op de agenda van het vakbondsoverleg stond als eerste de tekst van de nieuwe cao. Hiervoor is een werkgroep met daarin vertegenwoordiging vanuit HTM en de bonden al druk aan de slag. Binnenkort zullen de nieuwe cao teksten klaar zijn en gaan wij deze met de BLG controleren. Als vervolgens door beide bonden de tekst is goedgekeurd zal de cao gepubliceerd worden.
Ook is er gesproken over het vereenvoudigen van de cao teksten. We gaan hier pas een begin mee maken als de huidige cao tekst helemaal klaar is.
 

Implementatie cao afspraken

Wij wilden het graag hebben over twee afspraken die zijn gemaakt voor de huidige cao namelijk; werkdruk en koopkrachtbehoud.
 
Er is afgesproken dat er een paritaire werkgroep wordt opgericht om de werkdrukbeleving te onderzoeken en met mogelijke maatregelen te komen voor werkdrukvermindering. Tot op heden was dit nog niet gebeurd. Er is afgesproken dat de werkgroep nu wordt opgericht. Binnenkort kan je dus verwachten dat er een onderzoek op jouw afdeling gestart wordt.
 
Daarnaast wilden wij weten hoe HTM, conform onze afspraak, de verrekening voor koopkrachtbehoud gaat uitvoeren. We verwachten het koopkrachtcijfer voor 2022 eind maart. HTM zal de loonsverhoging die jullie in 2022 hebben ontvangen hier vanaf trekken en het verschil met terugwerkende kracht vanaf januari 2023, structureel, gaan uitbetalen. Ook komt er nog een uitbreide toelichting waarin ook het verschil tussen koopkracht en inflatie wordt uitgelegd.
 

Gratificatie

Vervolgens hebben we het uitvoerig gehad over de gratificatie, die voor veel onrust op de werkvloer zorgt. Wij hebben aangegeven dat wij het niet correct vinden dat de gratificatie aan hele groepen in bepaalde functies is gegeven omdat dit een individuele beloning hoort te zijn. Ook hebben wij aangegeven dat veel andere collega's zich net zo hard hebben ingezet.
Jullie werkgever zegt dat zij moverende redenen hadden voor de gratificaties en zij beraden zich op een betere toelichting hierover. Wij wachten deze extra uitleg af en hopen dat HTM daarmee inderdaad de onrust weg kan nemen. To be continued dus…
 

Personeelsbeleid

Aansluitend bij de gratificatie kwam personeelsbeleid ter sprake. Wij vinden het onwenselijk dat door bepaalde keuzes er na alle onrust over roosters nu alweer onrust ontstaat. Dit is niet goed voor jullie als werknemers en ook niet goed voor het bedrijf. We hebben aangegeven dat het verstandig is om meer samen te werken met de bonden en OR zodat er geen besluiten worden genomen die, zacht gezegd, onhandig zijn. HTM is het ermee eens dat het niet goed is dat we van de ene crisis in de andere belanden en belooft beterschap.
 

Reorganisatie

Er staat een grote reorganisatie op handen voor de afdeling planning/dienstindeling en er is al een reorganisatie bij ICT afgerond. Bonden zijn daar tot op heden niet bij betrokken. HTM geeft aan dat dit een OR zaak is en dat klopt. Maar wij willen wel graag geïnformeerd worden, zeker als blijkt dat er grote veranderingen voor werknemers aankomen. Voor de reorganisatie van de planning/dienstindeling is afgesproken dat wij een uitgebreide presentatie krijgen en dat we in de toekomst beter op de hoogte worden gehouden bij bedrijfswijzigingen.
 

Vragen en opmerkingen

Voor vragen en opmerkingen kun je altijd bij de kaderleden terecht of kun je mij een mail sturen.
Ook wil ik jullie graag wijzen op de speciale cao pagina op Plein van HTM waar jullie al onze nieuwsbrieven terug kunnen vinden en je een opmerking of vraag kunt achterlaten.
 
Namens de cao delegatie,
 
Michel Wiersma, André van Driel en Remco Portier
 
en
 
Jelmer Hoogland
Onderhandelaar CNV Vakmensen
j.hoogland@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error