Het laatste woord is aan de leden in het Openbaar Vervoer

Op 6 april jl. heeft CNV Vakmensen samen met FNV een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Openbaar Vervoer. Inmiddels hebben alle ledenbijeenkomsten, waarin wij het resultaat hebben toegelicht, plaatsgevonden. Het is nu aan de leden om hun laatste woord hierover te geven.

Het resultaat 

We hebben al meermaals de afspraken in het onderhandelingsresultaat met jullie gedeeld. Maar hieronder nogmaals kort weergegeven. 
 • Looptijd van 27 maanden zijnde 1-1-2023 t/m 31-03-2025;
 • Loonsverhoging
  • € 1000,- bruto eenmalig (ook voor uitzendkrachten)
  • 1/5/23    5%
  • 1/10/23  4%
  • 1/1/24    2%
  • 1/7/24    2%
  • 1/1/25    2%
 • Met ingang van de winterdienstregeling per december 2023 wordt de pauze met 5 minuten verlengd tot een betaalde pauze van 35 minuten of bij opsplitsing in een pauze van 15 minuten en één van tenminste 20 minuten.
 • Het aantal gebroken diensten wordt teruggebracht van maximaal 104 tot 78 per jaar. Daarbij geldt dat er sprake is van maximaal 2 per week en maximaal 6 per 28 dagen.
 • Er komt een taskforce werkdruk die voor 1 september 2023 met concrete afspraken komt om de werkdruk te verminderen. Deze afspraken moeten ook toegepast worden met de  winterdienstregeling van 2023. Samen met de afspraken over de verlenging van de pauze is hier 2% van de loonsom voor beschikbaar gesteld. Met behulp van  onafhankelijke deskundigheid en procesbegeleiding is geborgd dat er ook daadwerkelijk afspraken gemaakt worden tussen werkgevers en vakbonden.
 • Er komt met ingang van 1 oktober 2023 een generatieregeling. Dat betekent dat je op  63-jarige leeftijd de mogelijkheid krijgt om 60% te werken tegen 80% inkomen met een 100% pensioenopbouw. De voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken zijn dezelfde als voor de 61+ regeling.
 • Verder wordt de huidige 61+ regeling gedurende de looptijd van de cao bevroren op 61 jaar. Daarnaast hebben we afgesproken dat de uitzendtijd zowel bij de 61+-regeling als bij de generatieregeling meetelt in de 10 jareneis.
 • De RVU regeling zoals die nu is, blijft bestaan.
 • Vakbonden en werkgevers gaan gezamenlijk werken aan een Code Verantwoordelijk marktgedrag voor de sector Openbaar Vervoer. Daarin wordt beoogd dat bij aanbestedingen ook rekening gehouden wordt met o.a. de inzet van werknemers en hun arbeidsomstandigheden.
 • Weliswaar niet in de cao, maar het is wel afgesproken dat machinisten met ingang van 1 januari 2023 in schaal 6 geplaatst worden
Voor de volledige tekst van de gemaakte afspraken verwijzen wij jullie naar het bijgevoegde onderhandelingsresultaat.

Stemmen

Alle leden van CNV Vakmensen kunnen stemmen over het onderhandelingsresultaat (zie de bijlagen bij deze nieuwsbrief). LET OP: Je ontvangt hierover separaat de mogelijkheid om te stemmen. Stemmen kan tot en met uiterlijk 30 april 2023.

Hoe nu verder

Vanaf vandaag kunnen zoals gezegd alle leden digitaal hun stem uitbrengen. Als de meerderheid van de leden voor het resultaat stemt, dan kan het onderhandelingsresultaat worden omgezet in een nieuwe cao Openbaar Vervoer en zullen de gemaakte afspraken ook worden uitgevoerd. 
Mocht de meerderheid van de leden tegen stemmen, dan zullen wij dit aan de werkgevers mededelen. We moeten er in dit geval ook rekening mee houden dat er waarschijnlijk weer actie gevoerd zal moeten worden. 

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over het onderhandelingsresultaat? Mail deze dan naar h.chikhi@cnvvakmensen.nl.

Hanane Chikhi
bestuurder CNV Vakmensen

Evert Jan van de Mheen
bestuurder CNV Vakmensen

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error