Business update Evos west

Op 12 april jl. hebben we de halfjaarlijkse business update gehouden bij Evos West. Werkgever praat de vakbonden bij over het reilen en zeilen binnen de onderneming, de plannen nu en in de toekomst en we hebben gesproken over hoe het er voor staat met de cao afspraken.

Stand van zaken in de organisatie
Vanuit Evos Nederland wordt er gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden tussen Evos East en West. Dat ligt voor de hand want deze 2 vestigingen liggen praktisch naast elkaar en de business lijkt op elkaar. Systemen verschillen en zullen op elkaar worden afgestemd. Hierdoor wordt uitwisseling op alle fronten gemakkelijker. Evos houdt het personeel periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen. Er wordt al ‘gesnuffeld’ door collega’s over en weer op beide locaties. Er zijn enthousiaste geluiden over mogelijke uitwisseling op vrijwillige basis.

Pensioenregeling
De overzetting van het pensioen van Vopak naar Aegon Capittal is goed verlopen en de afspraken uit het onderhandelingsresultaat zijn geeffectueerd. De persoonlijke toeslagen zijn uitgekeerd en de premies zijn gestort bij Aegon Capittal. Door de trage wijziging van de pensioenwet is de maximale staffel bij een klein groep je werknemers overschreden en dat heeft geleid tot iets meer persoonlijk toeslag. Dit is conform afspraak gebeurd.

Ouderenregelingen
Er is een groep werknemers die de komende jaren mogelijk (vrijwillig) gebruik zal gaan maken van de ouderenregeling in de cao. We hebben gevraagd om deze regelingen goed te bekijken en toepasbaar te maken/houden. Werknemers moeten gebruik kunnen maken van een 50-80-100 regeling, waarbij je 50% gaat werken tegen 80% loon en 100% pensioenopbouw. Het is mooi als deelnemers aan deze regeling in hun team zelf een oplossing vinden om het rooster passend te maken, maar dat is geen vereiste in de cao en mag dus ook geen belemmering zijn om gebruik te gaan maken van de 50-80-100 regeling.

AOW hiaat en denktank
Er zijn vragen gekomen vanuit personeel over de AOW hiaat-verzekering welke bij ABN Amro is afgesloten. Deze regeling staat in de cao en is afgesproken dat er een stukje salaris wordt afgeroomd en gestort in deze regeling. Om deze regeling te bespreken en eventueel te wijzigen als input voor de nieuwe cao is er een denktank door werkgever opgezet, waar collega’s in zitten die mee denken/praten. Het is altijd goed om draagvlak te hebben voor mogelijke wijzigen van de cao.  

In de denktank wordt ook gesproken over de stand-by regeling waar de afgelopen tijd vanuit de vakbonden wat discussie was ontstaan. Deze regeling zou wat verduidelijking kunnen gebruiken. Ook deze regeling wil werkgever als wijziging inbrengen tijdens de cao-onderhandelingen.
Cao traject
Eind dit jaar verloopt de cao. Daarom zullen cao partijen moeten starten met de inzet voor de cao-onderhandelingen. Deze inzet wordt bij de vakbonden altijd bepaalt door de leden. Aan de hand van de input van de leden kan er een voorstellenbrief worden opgesteld die naar de werkgever gaat. We hebben afgesproken om op 26 juni as. een eerste toelichting te houden op de voorstellen van beide partijen en op 12 september hebben we een tweede overleg gepland.

Ledenvergadering 22 mei
Op 22 mei houden we een ledenvergadering digitaal. Zo kunnen we de meesten van de leden bereiken. De link voor deze vergadering volgt nog kort voor de vergadering.

Mochten er vragen zijn over deze nieuwsbrief of andere zaken, dan kun je jouw collega kaderlid aanspreken op de werkvloer of je vakbondsbestuurder bellen, appen of mailen: f.toufik@cnvvakmensen.nl, 0610208590

Met vriendelijke groet,

Fadua Toufik

 

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error