Sociaal Akkoord Schiphol: Wat betekent dit voor de KLM ?

Zoals jullie wellicht vernomen hebben in het nieuws is er gisteren een sociaal akkoord gesloten tussen de vakbonden CNV en FNV en Schiphol. Wij geven jullie graag een korte update naar aanleiding van vragen die je wellicht hebt.

Wat is een sociaal akkoord Schiphol en wat betekent dit voor KLM ?

Vakbonden CNV en FNV hebben met Schiphol afspraken gemaakt over een heleboel zaken die beter moeten op de luchthaven gezien de crisis qua personeelstekorten die er momenteel rondwaart. Onderdeel daarvan zijn natuurlijk ook de arbeidsvoorwaarden op Schiphol. Er is daarbij niet onderhandeld met KLM, maar met Schiphol NV.

Schiphol heeft daarbij toegezegd kosten te willen dragen voor een zomertoeslag voor dat deel van het KLM-personeel, dat werkzaam is bij KLM Ground Services (letterlijk citaat) “in de operationele processen (bagage, passage en platform)”. Het gaat daarbij om betaling van 5,25 bruto per daadwerkelijk gewerkt uur tussen 23 april en 9 mei en tussen 1 juni en 5 september. Het doel is uitbetaling eind september in een eenmalig bedrag.

Waarom alleen voor deze groep ?

Omdat er helemaal geen afspraak is gemaakt tussen KLM en vakbonden in een cao. Dit is een eenzijdige afspraak tussen Schiphol en bonden die niet een-op-een doorwerkt in je arbeidscontract bij KLM. De afspraak moet dus nog ingepast worden in een nieuwe KLM-cao en is op dit moment alleen een financieringstoezegging los van de cao KLM. Een financieringstoezegging van Schiphol aan het genoemde deel van de KLM-medewerkers.

Insteek van CNV is in ieder geval nu om een gelijkwaardige afspraak te maken voor het hele KLM-grondpersoneel en de definitieve afspraak dan vast te leggen in de KLM-cao. Want wij vinden het natuurlijk mooi dat de operationele medewerkers die genoemd worden financiële waardering krijgen van de overheid (want dat is eigenlijk Schiphol) in zware tijden, maar wij zijn ons ook zeer bewust van dat er breed binnen KLM-grondpersoneel hoge nood is aan financiële tegemoetkomingen.

Staan er ook andere zaken in die voor KLM’ers van belang zijn ?

Het sociaal akkoord bevat meerdere interessante afspraken die op langere termijn hopelijk bijdragen aan het welbevinden op de luchthaven. Een afspraak willen we in ieder geval verder gaan invullen bij KLM cao-onderhandelingen die op 8 juni weer plaatsvinden. In het akkoord staat namelijk dat “werken op Schiphol geen geld mag kosten” en dat Schiphol daarom met de partijen die ze inhuurt afspraken gaat maken over een volledig kostendekkende reiskostenvergoeding. Een terechte klacht van jullie is dat daar ook bij KLM verre van sprake van is (9 cent per kilometer is de huidige vergoeding). Staat daarom prominent op de agenda voor volgende week !

Hoe nu verder met de cao ?

De cao-onderhandelingen van KLM voor het grondpersoneel gaan verder op 8 juni. Prominente aandacht hebben verbeterde reis-en thuiswerkkosten, koopkrachtbehoud, arbeidsmarkttoeslag daar waar het qua vacatures nijpend is en herstel van KLM als bedrijf dat weer vooruit kan kijken naar een solide toekomst.

Vragen/opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het akkoord of de komende cao-onderhandelingen, neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl

Volg ook ons laatste nieuws op onze KLM cao-pagina: https://www.cnvvakmensen.nl/vervoer/burgerluchtvaart/cao-klm/ 

En wil je het akkoord met Schiphol zelf lezen ? Je vindt het hier: https://nieuws.schiphol.nl/download/1191040/schipholsociaalakkoordjuni2022.pdf