Belangrijke Update Cao-nieuws: Uitstel van stemming tot nadere informatie beschikbaar is

In onze vorige nieuwsbrief hadden we aangekondigd dat de stemming voor de Cao KLM Grondpersoneel voor jullie gepland stond op 28 september. We willen jullie echter laten weten dat deze stemming tot nader order is uitgesteld. Dit besluit is gebaseerd op het feit dat we hebben afgesproken dat als de Cao-onderhandelingen in het cabine- en/of cockpitdomein leiden tot betere afspraken dan de huidige verhogingen, deze verbeteringen ook zullen worden doorgevoerd voor de grond-cao. Dit is terug te lezen in een afspraak die we hebben gemaakt in het onderhandelingsresultaat.

Naar aanleiding van deze afspraak hebben wij de afgelopen week veel vragen gekregen van leden over hoe om te gaan met de resultaten in het cockpitdomein en waar ze dan op zouden stemmen. Op dit moment kunnen wij daar geen antwoord op geven, omdat wij hierover nog geen doorberekeningen hebben ontvangen. Hierdoor kunnen wij nog niet bepalen hoe deze resultaten zich vertalen naar onze cao KLM Grondpersoneel en daarom lijkt het ons verstandig om te wachten tot we een duidelijk hierover beeld hebben. Daarom zullen wij het resultaat pas ter stemming brengen zodra wij antwoord kunnen geven op deze vraag.

We begrijpen dat dit uitstel wellicht teleurstellend is, maar het is van cruciaal belang dat jullie volledig geïnformeerd zijn over de mogelijke gevolgen van de onderhandelingen in andere domeinen voordat jullie je stem uitbrengen.

We blijven in contact en zullen jullie zo snel mogelijk informeren zodra er meer bekend is. We willen jullie bedanken voor jullie begrip en geduld in deze kwestie.

Met vriendelijke groet,

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Souleiman Amallah
Bestuurder CNV Vakmensen
0620522211