Jullie input wordt gevraagd voor de cao van Saint Gobain Abrasives

Op 27 maart 2023 hebben wij opnieuw onderhandeld met jullie werkgever over een nieuwe cao voor de medewerkers van Saint Gobain Abrasives. Nog steeds moeten we constateren dat de standpunten van beide partijen nog ver uit elkaar liggen. In deze nieuwsbrief wordt dit nader toegelicht en doen we een beroep op jullie.

De standpunten van partijen liggen ver uit elkaar

De kloof tussen de standpunten van beide partijen is diep. Jullie werkgever heeft aangegeven dat er sprake is van piekperiodes en dat het tijdens deze perioden moeilijk is om medewerkers te vinden die bereid zijn om extra te willen werken om de piek op te vangen. Jullie werkgever wil daarom een cao-afspraak maken waarbij medewerkers extra kunnen worden ingezet op piekmomenten.

Jullie hebben aangegeven dat er structureel sprake is van overwerk. De workload is te groot voor het aantal werknemers. Volgens jullie zijn er functies van werknemers in het warehouse verschoven en zijn er uitzendkrachten en medewerkers vertrokken zonder dat deze posities zijn ingevuld. Als vakbond zijn wij van mening dat er geen sprake mag zijn van structureel overwerk.

Partijen dreigen hierdoor in een impasse te raken. Om dit te voorkomen, nodigen wij jullie uit voor een medewerkers bijeenkomst. Alle medewerkers van Saint Gobain Abrasives zijn welkom. Jullie werkgever en de vakbond sluit ook aan. Samen willen we de situatie bespreken en verhelderen. Jouw aanwezigheid bij deze bijeenkomst is van cruciaal belang. Alleen door deel te nemen kunnen we een helder beeld krijgen van de situatie. 

De medewerkersbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 3 april om 14:15 tot 15:00 uur. Van jullie werkgever krijgen jullie een separate uitnodiging.

Wij rekenen op jouw komst!

Sharon van Boxmeer
Bestuurder CNV Vakmensen
M:. 06 28866512
E: s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl

Mede namens Jo en Liliane.