CNV-leden worden gevraagd te stemmen over het eindbod Zeeland Refinery

Kom 28 november naar de ledenbijeenkomsten van vakbonden CNV Vakmensen en FNV: laat weten wat jij vindt!

CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie spraken 14 november een tweede en laatste keer met Zeeland Refinery over jullie nieuwe cao. Tijdens het vorige overleg maakten we duidelijk dat het gat tussen wat er geboden werd en wat wij wilden groot was en dat we een beroep deden op de directie om dat gat te overbruggen. Helaas kwamen we er niet uit. De directie bracht een eindbod uit dat we ter stemming aan jullie voorleggen. We bespreken dit graag met je op één van de achterbanraadplegingen op maandag 28 november a.s.

Terugblik eerste cao overleg  

Tijdens het vorige overleg bood jullie directie 5% loonsverhoging in het eerste en ten minste 4% (gemiddelde chemie) in het tweede jaar voor een tweejarig contract; we werden het nog niet eens over onze kwalitatieve voorstellen die in onze voorstellenbrief stonden. De vakbonden sloten de bijeenkomst af met een klemmend beroep op de directie om met een beter voorstel te komen op zowel loon als kwalitatieve afspraken.

ZR maakt hooggespannen verwachtingen niet waar

Bonden hebben benadrukt dat Zeeland Refinery, mede dankzij jullie, een fantastisch jaar achter de rug heeft. Het vinden en behouden van goede collega’s is een punt van aandacht dat extra werkdruk betekent voor de collega’s die hen in moeten werken. Iedereen voelt de effecten van de oplopende inflatie inmiddels in de portemonnee en vergelijkingen met loonsverhogingen in cao’s met andere looptijden maken dat niet anders. Helaas bleek ook na een goede discussie over o.a. deze punten dat het bod van Zeeland Refinery niet sterk verbeterde ten opzichte van wat er het eerste overleg al werd geboden.
De structurele loonsverhoging bleef ongewijzigd waardoor een tweejarig contract voor ons onbespreekbaar was. Voor collega’s onder de gele lijn is er wel een duidelijke plus al is deze niet voor iedereen gelijk zoals wij hebben gevraagd. Onze voorstellen over het verbeteren van de bijdrage in de ziektekosten, een extra feestdag, verlofsparen van 100 weken en een tankpas konden niet op bijval rekenen.

De belangrijkste onderwerpen van het eindbod

Wat staat er in het eindbod? Naast afspraken over verrekening van je contributie, de werkgeversbijdrage en het niet verhalen van de WGA-gedifferentieerde premie, ligt het volgende ter stemming voor.  

  • De looptijd één jaar, ingaande 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023;
  • een loonsverhoging van 5% op 1 oktober 2022;
  • werknemers onder de gele lijn die op 1 maart 2022 geen stap hebben gemaakt maar wel de eenmalige uitkering van €1000,- bruto ontvingen, krijgen een extra trede. Werknemers onder de gele lijn op het schaalmaximum ontvangen de driejaar max bonus een jaar eerder dan normaal zou plaatsvinden;
  • de aanvullende afspraken over de overwerktoeslag en vergoeding voor extra opkomst zoals vastgelegd in dienstmededeling NR. 019 wordt voor de looptijd van de cao verlengd;
  • de kilometervergoeding wordt per 1 januari 2023 in overleg met de ondernemingsraad verhoogd naar het nieuwe fiscale maximum van € 0,21 per kilometer.

De tekst van het volledige eindbod lees je in de bijlage.

Wat vinden vakbonden van het eindbod?

Het frustreert vakorganisaties dat ZR blijft verwijzen naar wat andere bedrijven met looptijden van april-april hebben gedaan. Jullie hebben prachtige winsten gedraaid en daar mag in het licht van de oplopende inflatie best wat tegenover staan. Met de geboden 5% en overige afspraken gaan onze leden er in koopkracht op achteruit. Ons voorstel voor mensen op en onder de gele lijn wordt slechts gedeeltelijk overgenomen, waardoor bonden vrezen voor scheve gezichten onderling. Verder kregen we aan tafel het gevoel dat er bijzonder weinig ruimte is om afspraken te maken die de cao aantrekkelijker maken, zoals het welvaartsvast maken van de werkgeversbijdrage in de ziektekosten, verlofsparen en het invoeren van een tankpas.   

Kom ook naar één van de bijeenkomsten van maandag 28 november  

Zoals altijd is het laatste woord aan onze leden. Jullie bepalen of het totale pakket in het eindbod genoeg is om ja tegen te zeggen of niet door voor of tegen te stemmen. Wat dit betekent voor het vervolg bespreken wij ook graag met je. Kom ook naar één van de bijeenkomsten.

  1. Maandag 28 november van 13.30- 14.30 uur Fletcher hotel Arneville Middelburg
  2. Maandag 28 november van 16.00- 17.00 uur Fletcher hotel Arneville Middelburg

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een bijeenkomst bij te wonen dan kun je per e-mail laten weten of je vóór of tegen het eindbod bent door te mailen naar h.koetsveld@cnvvakmensen.nl  Vermeld hierin jouw naam, lidmaatschapsnummer (of postcode met woonplaats). Doe dit uiterlijk voor 28 november november 17.00 uur. Onthoud dat een stem tegen ook betekent dat er collectieve actie nodig is om een beter bod af te dwingen. Het gaat om een eindbod.  

Heb je vragen?

Voor vragen kun je je wenden tot één van onze kaderleden: Bart de Blok, Edwin de Jonge en Ronald Meulpolder, FNV Procesindustrie en Erik Riemens en Jesse de Decker, CNV Vakmensen.
Je kan ook op de cao-pagina terecht. Ga meteen naar de cao-pagina

Hubert Koetsveld, bestuurder CNV Vakmensen: M 06 2886 6579 / h.koetsveld@cnvvakmensen.nl
Jaap Bosma, bestuurder CNV Vakmensen, M 06 5160 2030 / j.bosma@cnvvakmensen.nl

Downloads