Onderhandelingsresultaat voor de cao Grh. in Levensmiddelen

Er is een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Groothandel in Levensmiddelen bereikt. Gedurende een looptijd van 18 maanden wordt het loon met 10% verhoogd plús een extra bijdrage in de pensioenopbouw. Leden van CNV Vakmensen kunnen hun stem uitbrengen.

In dit onderhandelingsresultaat zijn de afspraken voor de loonontwikkeling en pensioen opgenomen voor de werknemers die te maken hebben met de cao Groothandel in Levensmiddelen én de Groothandel in Horecaproducten. Die horen in de zgn. mantel-cao Foodservice. Alle andere onderwerpen gaan alleen over de cao Groothandel in Levensmiddelen. De uitwerking van de onderwerpen vindt je terug in de bijlage van deze nieuwsbrief. Dit zijn de punten in hoofdlijnen:

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 18 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025.

Loon

Structurele verhoging van loonschalen en werkelijke lonen:

 • 6% per 1 januari 2024 voor de mantel-cao
 • Medewerkers die onder de cao van de Grh. in Levensmiddelen vallen krijgen er per 1 januari 2024 nog 1% bovenop en ontvangen daarmee structureel 7%  salarisverhoging
 • 3% per 1 januari 2025
 • Het zgn. loongebouw van de cao Grh. in Horecaproducten moet worden aangepast. Dat heeft o.a. te maken met de verhoging van het Wettelijk Minimum Loon en daarin zal de aanpassing van de 6% loonsverhoging meteen worden opgenomen.

Pensioen

De pensioenpremie van BPF Foodservice blijft in 2024 én 2025 op 26,9%.

Dat is dan inclusief de extra premie van 1,2% waarvan 2/3e deel voor rekening van de werkgever is. 1/3e deel betaalt de werknemer. Hiermee bouw je een beter pensioen op. Per 1 januari 2026, bij de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen, gaat de pensioenpremie terug naar het oude niveau van 25,7%.  Premieverdeling blijft 2/3e deel voor rekening van werkgevers en 1/3e voor de werknemers.

Aanvullende afspraken:

 • Toeslagen werken in koel- en vriesruimtes: De toeslagen worden per 1 januari a.s. én per 1 januari 2025 met het percentage van de loonsverhoging geïndexeerd
 • WIA-hiaat: Verlenging van de verzekering bij Nationale Nederlanden voor drie jaar
 • Reiskostenregeling: Werkgevers moéten een reiskostenregeling hebben, maar de hoogte en inhoud worden niet centraal vastgelegd. Dat is dus onderwerp van gesprek tussen de Ondernemingsraden (of personeelsvertegenwoordiging) en de werkgever
 • Rouwverlof: Verlof voor alle overlijdens in de eerste lijn wordt gelijkgetrokken naar 5 dagen, inclusief uitwonende kinderen
 • Sociale partners streven naar een makkelijker uitlegbare cao, met name met betrekking tot werktijdenvensters.

Werktijdenvensters

 • Vereenvoudiging voor nieuwe medewerkers, met het terugbrengen van het aantal werkvensters van 8 naar 4
 • Voor werknemers in dienst vóór 1 januari 2024 blijven alle oude voorwaarden en toeslagen gewoon van toepassing

Jouw stem telt

Leden van CNV Vakmensen hebben het laatste woord. Door HIER te drukken kan je je stem uitbrengen. Doe dat vóór 30 november a.s. Voor meer informatie over deze nieuwsbrief kan je direct contact opnemen met Arie Kasper. Zijn gegevens staan hieronder.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld jouw werk of het lidmaatschap kan je bij CNV Vakmensen terecht. Maar kijk ook altijd op de cao-pagina. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, reageren op nieuws of op elkaar, meepraten en je vragen stellen.
Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/cao's en typ in de zoekbalk Groothandel in Levensmiddelen en klik dan op jouw cao. Dan kom je op de cao-pagina. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga dan naar www.mijn.cnv.nl en pas en vul jouw gegevens aan.

 

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error