Een onderhandelingsresultaat voor de cao Detailhandel AGF! Breng je stem uit!

In de afgelopen week is er tijdens de overleggen over jullie nieuwe cao een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit onderhandelingsresultaat willen we aan jullie voorleggen en je vragen of je voor of tegen bent.

In het onderhandelingsresultaat staan een aantal belangrijke onderwerpen. We willen deze zo goed mogelijk toelichten en ook aangeven waarom deze keuzes zijn gemaakt.

Loonontwikkeling en looptijd


De cao loopt van 1 april 2021 tot 1 januari 2024. We hebben de afspraak gemaakt dat je salaris op 1 januari 2022 wordt verhoogd met 2,37%. Vervolgens zal gedurende de looptijd van de cao elke keer als het wettelijk minimumloon stijgt (halfjaarlijks), je salaris stijgen met hetzelfde percentage. Omdat de stijging van het minimumloon wordt gebaseerd op de gemiddelde contractloonstijging in een aantal grote cao’s, willen we op deze manier waarborgen dat je salaris meestijgt met de stijging van de inflatie.  

Flexibiliteit


We gaan de mogelijkheden onderzoeken om per 1 januari 2023 een jaarurenmodel in te voeren.
Een jaarurenmodel zorgt ervoor dat je op een flexibele manier je uren kunt verdelen over het jaar. Dit zorgt voor flexibiliteit aan de kant van de werkgever, maar ook aan de kant van de werknemer. Een werkgroep gaat hiermee aan de slag in het komende jaar. De randvoorwaarden moeten we nog invullen. Mocht je hierover graag willen meedenken en –praten, laat het dan weten !

Toeslagen


De werkgevers willen graag de toeslagen laten vervallen omdat dit zorgt voor een ongelijke verdeling tussen collega’s. Wij als vakbonden hechten aan de toeslagen omdat we weten dat de meeste werknemers liever niet in het weekend of ’s avonds werken. We zijn hierbij tot een compromis gekomen: De toeslagen voor de zondag blijven behouden. De toeslagen voor de avonden na 21.00 uur blijven ook behouden. Wat verandert, is dat de toeslagen voor de zaterdag en voor de avonden tót 21.00 uur alleen worden toegekend als je werkt op verzoek van de werkgever. Wijzigen de werktijden op jouw verzoek, dan vervallen de toeslagen.

Werkweek


De gemiddelde wekelijkse arbeidstijd wordt vanaf januari maximaal 40 uur.
Als jouw werkgever daar de mogelijkheid voor biedt, kun je je werkweek uitbreiden naar 40 uur. Dat betekent dat je ook structureel 4 uur extra salaris gaat ontvangen. Dat is circa 11% extra. Je werkgever kan dit vragen, maar je bent er vrij in om hiervoor te kiezen. Je kan dus ook gewoon 36 uren of je huidige parttime dienstverband houden. Voor de werkgevers was dit een belangrijk punt omdat er een personeelstekort is in veel winkels.

Duurzame inzetbaarheid


We hebben hierbij afspraken gemaakt over gratis fruit op het werk om een gezonde leefstijl te stimuleren en we gaan een plan maken voor een Leven lang ontwikkelen, waarbij er naast vakopleidingen voor de DH AGF ook opleidingen zullen worden aangeboden voor je persoonlijke ontwikkeling.

Rouwverlof


Het rouwverlof wordt uitgebreid met de volgende afspraak:

  • Bij het overlijden van partner, eigen of aangehuwde kinderen: de sterfdag tot en met de dag van de uitvaart (met een maximum van 6 dagen);
  • Bij het overlijden van een ouder of schoonouder: 2 dagen (1 dag bij het overlijden en 1 dag van de uitvaart);
  • Bij het overlijden van een grootouder, kleinkind, broer, zuster, zwager of schoonzuster: 1 dag (dag van de uitvaart).

Overige afspraken


We gaan naast bovengenoemde punten aan de slag met het beter leesbaar maken van de cao en de verzekering voor het 3e WW jaar blijft behouden (de premie is gehalveerd, dus dat is goed nieuws!).

Breng nu je stem uit


We horen natuurlijk graag of jij instemt met de nieuwe cao, onze leden hebben tenslotte het laatste woord. Laat je stem horen vóór vrijdag 17 december 2021 via de volgende LINK!
Als je geen gebruik maakt van je stemrecht gaan we er vanuit dat je instemt met het onderhandelingsresultaat.

Mocht je vragen hebben, bel of mail dan gerust!

Meepraten op de cao-pagina


Op de cao-pagina kun je jouw opmerkingen of vragen kwijt en ook nieuws lezen over het verloop van deze onderhandelingen. Klik hier

Ellen Jonker
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-50 52 10 57
E  e.jonker@cnvvakmensen.nl

Downloads