CNV bereikt onderhandelingsresultaat met VGZ

Afgelopen vrijdag, 17 maart, heeft er overleg plaats gevonden tussen de bonden en VGZ. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat. Wij leggen dit resultaat neutraal voor aan de leden omdat we vinden dat het een substantiële verbetering is ten opzichte van het eindbod. Nadat de leden het eindbod hebben afgewezen is het even stil geweest. Achter de schermen is er overleg geweest tussen de bonden en VGZ.

Verbeterd resultaat

Wij zijn erin geslaagd om het eindbod substantieel te verbeteren. Onderin kun je het volledige onderhandelingsresultaat inzien. De belangrijkste punten hierin zijn:

  • De looptijd is teruggebracht naar 1 jaar. Hierdoor kunnen we in het najaar opnieuw onderhandelen en zitten we niet nu al vast aan een afspraak over loon voor 2024.
  • De salarissen en salarisschalen worden per 1 maart structureel verhoogd met 6%. Dit is een verbetering van het eindbod met 1,5%.

Vervolg

Na 3 april informeren we je over het vervolg op dit resultaat.

Als je vragen hebt dan kun je mij mailen of bellen. Betrokkenheid stel ik op prijs.

Mede namens de kaderleden,

Henk Jongsma

Onderhandelaar CNV Vakmensen

M: 06 22 38 30 73

E: h.jongsma@cnvvakmensen.nl