Cao-onderhandelingsresultaat ICON

Op dinsdag 12 december 2023 hebben we als vakbonden en werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt dat we graag aan jullie willen voorleggen.

Het betreft een resultaat dat geldt voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Per 1 januari 2024 zullen alle salarissen met 6% structureel worden verhoogd.

Ook zal er in december 2024 een eenmalige bruto uitkering van € 500,- worden uitgekeerd, onder voorwaarde dat je op dat moment nog in dienst bent bij ICON.

Opzegtermijn

De opzegtermijn van 2 maanden blijft vooralsnog in stand. We wilden dit graag terugbrengen naar 1 maand, maar dat is helaas niet gelukt. Wel hebben we de afspraak gemaakt dat er per situatie wordt bekeken of 2 maanden opzegtermijn wel nodig is, zo niet dan wordt de opzegtermijn verkort naar 1 maand. De werkgever kan de opzegtermijn niet verkorten naar 1 maand, dat is alleen op initiatief van de medewerker. 

Verbeterde afspraken

Verder hebben we nog verbeterde afspraken gemaakt ten aanzien van reiskosten en de wet Wieg. Deze en alle andere afspraken zoals die zijn gemaakt, heb ik als bijlage bijgevoegd.

Stemming

In elke andere situatie had ik graag fysieke ledenvergaderingen ingepland maar voor 1 januari 2024 krijgen we dat agendatechnisch niet voor elkaar. Daarom hebben zowel FNV als CNV besloten om het digitaal voor te leggen zodat we zo snel mogelijk uitslag hebben en of kunnen overgaan tot uitvoeren van de nieuwe cao of weer in gesprek moeten met jullie werkgever.

Deze stemming loopt tot volgende week donderdag 21 december 2023, 14:00 uur.
Het is mogelijk om ja (voor het resultaat) of nee (tegen het resultaat) te stemmen en eventueel kan je daarbij opmerkingen toevoegen. Je ontvangt straks nog een mail om te kunnen stemmen.

Meepraten en reageren

Mocht je vragen hebben, dan ben ik het beste per mail bereikbaar via s.debruine@cnvvakmensen.nl of telefonisch op: 06-57 56 50 90. Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina

Sijtze de Bruine
Onderhandelaar CNV Vakmensen

Downloads

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error