UWV: werk aan de winkel

Na een moeizaam traject is op vrijdag 31 maart 2023 een cao-akkoord tot stand gekomen. Vakbonden trokken in het cao-traject gezamenlijk op. Zij zullen de cao gezamenlijk ondertekenen. Na CNV, De Unie en NOVAG is ook FNV akkoord gegaan. Met het tot stand komen van de cao stopt het werk niet. Integendeel, er is werk aan de winkel.

Definitief cao-akkoord UWV

Na een moeizaam traject is op 31 maart jongstleden een definitief cao-akkoord tot stand gekomen. Na CNV Vakmensen, De Unie en NOVAG is ook FNV met het bereikte onderhandelingsresultaat akkoord gegaan. Een meerderheid van FNV heeft vóór het aangevulde onderhandelingsresultaat gestemd. De 4 vakbonden zullen gezamenlijk met UWV de cao UWV (met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 30 april 2024) ondertekenen.
Op 20 maart deed UWV op gezamenlijk verzoek van vakorganisaties een aanvullend voorstel op het eerder bereikte onderhandelingsresultaat. CNV Vakmensen is blij met het aanvullende voorstel. UWV doet iets extra's voor de medewerkers met een lager inkomen.  Alle medewerkers gaan er op (full time basis) structureel tenminste € 200,- bruto op vooruit.  Voor CNV Vakmensen, De Unie en NOVAG was het een verbetering op een onderhandelingsresultaat van 28 februari 2023 dat al door de leden was geaccepteerd.

Dat lag voor FNV anders. De FNV moest terug naar de leden: FNV-leden hadden immers eerder in meerderheid tegen het onderhandelingsresultaat gestemd. CNV Vakmensen, De Unie en NOVAG maakten op 20 maart een pas op de plaats en stelde FNV in de gelegenheid om haar leden te raadplegen. Met de toevoeging van een bodem van € 200,- bruto op het behaalde resultaat zijn de FNV-leden vorige week opnieuw geraadpleegd. Afgelopen vrijdag heeft FNV de uitslag van de stemming bekend gemaakt. De FNV-leden stemmen in meerderheid in met het aangepaste onderhandelingsresultaat. Van de uitgebrachte stemmen is 70% van de FNV-leden voor, 29% tegen en 1% onthouding. 

Alles overziende is op 31 maart jongstleden een cao-akkoord tot stand gekomen dat door alle vakbonden ondertekend wordt. De gezamenlijkheid is in stand gebleven.

Resumerend: de overeengekomen loonparagraaf

De overeengekomen loonparagraaf ziet er als volgt uit:

  • de structurele loonsverhoging bedraagt per 1 januari 2023 6,5%.
  • De structurele loonsverhoging bedraagt per 1 december 2023 2,5%.
  • Per 1 januari 2023 krijgt een voltijds medewerker er minimaal € 200,- bruto per maand aan salaris (= bodembedrag) bij.

N.B. De omvang van het positieve effect van het bodembedrag is niet voor alle schalen/treden gelijk. Voor sommige medewerkers bedraagt het positieve effect bijna € 50,- bruto in de maand, voor anderen zal het slechts om enkele euro's per maand gaan. UWV zal de overeengekomen loonparagraaf met terugwerkende kracht in april 2023 in het loon verwerken en tot uitbetaling overgaan. Voor de overige afspraken verwijs ik naar het onderhandelingsresultaat van 28 februari 2023.

Werk aan de winkel

Met het tot stand komen van een cao-akkoord is het werk niet gedaan. Integendeel: er is voor UWV en vakbonden werk aan de winkel. Voor nu gaan UWV en vakbonden aan de slag met de uitwerking van de afspraken die in het UWV-cao akkoord staan zoals: het goede gesprek, het nieuwe normaal, de flexibele schil, actualisatie functiesysteem, het pensioendossier enzovoort. CNV Vakmensen hecht eraan dat de nieuwe cao-tekst op korte termijn uitgewerkt wordt.
Met een schuin oog kijken vakbonden vast vooruit naar de arbeidsvoorwaarderuimte 2024. Immers, de budgetten voor 2024 worden dit jaar vastgesteld. Met Prinsjesdag zijn de begrotingen van de ministeries (waaronder SZW) in het “koffertje” vastgelegd. Reden waarom gezamenlijke vakbonden nog dit jaar bij jullie terug zullen komen om UWV te steunen/helpen om voldoende budget te krijgen om koopkrachtbehoud van de UWV-medewerkers te waarborgen. Kortom: wordt vervolgd.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over het cao-traject, bel of mail mij gerust. Je kan het hele cao-traject volgen op de cao-pagina UWV. Je kan daar ook jouw opmerkingen kwijt over het cao-traject. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, ga dan naar de website https://www.cnvvakmensen.nl/caos/ en zoek onder de U de cao UWV op. 

Mede namens Jos Tummers, lid onderhandelingsdelegatie CNV,
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error