Op weg naar een nieuwe pensioenregeling bij UWV

Er komt nieuwe pensioenwetgeving in Nederland: de Wet toekomst pensioenen. Wat betekent dit voor de pensioenregeling bij UWV. In deze gezamenlijke nieuwsbrief van het pensioenfonds, UWV en vakbonden lees je daar meer informatie over.

Op weg naar een nieuwe pensioenregeling bij UWV

Er komt een nieuwe pensioenwetgeving in Nederland: de Wet Toekomst Pensioenen. De nieuwe pensioenwet gaat volgens de huidige planning van het kabinet per 1 juli 2023 in. Afgesproken is dat organisaties tot 1 januari 2027 de tijd hebben over te gaan naar een pensioenregeling die voldoet aan de nieuwe pensioenwet. Ook UWV krijgt een nieuwe pensioenregeling en streeft er naar die op 1 januari 2026 te laten ingaan.

Voordat die nieuwe pensioenregeling er is, worden er veel stappen gezet. Dat doen cao-partijen (werkgever UWV en de vakbonden), ondersteund door het fonds, in een gezamenlijk project. Eén van de eerste stappen is de keuze voor het type pensioenregeling (solidaire of flexibele regeling). Cao-partijen hebben de definitieve keuze nog niet gemaakt, maar wel een voorlopige voorkeursrichting uitgesproken.

Voorkeursrichting nieuwe pensioenregeling UWV

Cao-partijen hebben een voorlopige voorkeur uitgesproken voor de ‘solidaire regeling met invaren’ als toekomstige pensioenregeling. Deze voorkeur geeft richting aan de voorbereidingen voor de overgang naar een nieuwe pensioenregeling.

In de volgende fase starten cao-partijen met de uitwerking van de solidaire premieregeling mét invaren, als werkhypothese voor UWV.

Voorbereiding voorkeursrichting

Om naar die voorkeursrichting toe te werken hebben cao-partijen het afgelopen jaar een proces doorlopen. Dat startte met een beeld vormen van en visie op alle wettelijke contractmogelijkheden en vaststellen van hun belangrijkste uitgangspunten.

Vervolgens zijn verschillende inzichten verzameld, onder andere voor verschillende ‘maatmensen’ (medewerkers, medewerkers die al uit dienst zijn en gepensioneerden).

Vervolg

Cao-partijen gaan de werkhypothese ‘solidaire regeling met invaren’ in meer detail uitwerken.

In de volgende fases zullen alle belanghebbenden betrokken worden. Omdat er nog geen definitieve keuze is gemaakt, ook vanwege de wetgeving die nog niet definitief is, willen cao-partijen wel zicht willen houden op een alternatief naast de werkhypothese. De uitkomsten van de werkhypothese worden op verschillende momenten getoetst aan de uitkomsten van het alternatief, de ‘flexibele regeling zonder invaren’.

Van de pensioen-ontwikkelingen binnen UWV blijven we jullie op de hoogte houden.

Kerstgroet

Fonkelende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar gewenst!

Heb je vragen

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de cao-onderhandelingen of de voortgang in het pensioendossier, bel of mail mij gerust. Je kan het hele cao-traject volgen op de cao-pagina Cao UWV | CNV Vakmensen. Daar kun je ook jouw opmerkingen kwijt over het pensioendossier.

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-51 60 19 87
E   r.heins@cnvvakmensen.nl