Het cao-overleg op 9 februari 2023 is gestrand.

Ondanks verwoede pogingen van zoals werkgevers- als werknemerszijde zijn cao-partijen er niet uitgekomen. De structurele loonsverhoging is het struikelblok. UWV-medewerkers worden uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst op woensdag 15 februari 2023. Vakbonden praten de medewerkers dan bij.

Laatste poging cao-overleg UWV is gestrand.

Op 9 februari hebben de vakorganisaties en UWV een laatste poging gedaan om een cao-akkoord te bereiken. Partijen hebben hun best gedaan om een oplossing te vinden voor het grote verschil van inzicht over de salarisverhoging. Zowel werkgever als vakorganisaties hebben grote stappen gemaakt om elkaar tegemoet te komen op andere arbeidsvoorwaarden waar we over spraken (o.a. de reiskostenvergoeding). Maar de bottleneck blijft de structurele salarisverhoging. Hier zijn we niet uitgekomen.

Geen vervolgoverleg

Vakorganisaties hebben geconstateerd dat het geen zin heeft om het overleg met UWV voort te zetten, we zijn uitonderhandeld. Dit betekent dat we voorlopig niet verder onderhandelen. We zullen UWV op een andere wijze moeten overtuigen dat ze een beter salarisbod moeten doen. De verwachtingen van de UWV-medewerkers zijn hoger dan wat UWV nu wil of kan bieden. Met UWV hebben we afgesproken dat zijzelf medewerkers op de hoogte zullen brengen van het laatste bod van UWV. We verwachten dat jouw werkgever jou hierover begin volgende week informeert.

Volgende stappen

Vakorganisaties organiseren op woensdag 15 februari om 16.00 uur een digitale algemene medewerkersbijeenkomst. In deze bijeenkomst leggen we je uit wat de laatste stand van de cao-onderhandelingen is. En we nemen je mee in de volgende stappen nu we actie gaan voeren. De link naar de digitale vergadering hebben leden van CNV Vakmensen separaat ontvangen, alsook zij die gereageerd hadden via de enquête. Vakorganisaties gaan met het actiecomité bespreken welke stappen moeten volgen. Kom daarom op 15 februari in de digitale medewerkersbijeenkomst.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de cao-onderhandelingen, bel of mail mij gerust. Je kan het hele cao-traject volgen op de cao-pagina Cao UWV | CNV Vakmensen Je kan daar ook jouw opmerkingen kwijt over het cao-traject.

Jos Tummers, lid onderhandelingsdelegatie CNV

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen

M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl