Cao-overleg ANWB van start: de inzet van CNV Vakmensen

Deze week is het cao-overleg gestart over een nieuwe cao bij ANWB. Via de enquête die we je onlangs stuurden, kon je aangeven wat jouw mening is over onderwerpen die aan de orde zullen komen. Op basis daarvan en op basis van het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen hebben de kaderleden en ik onze voorstellenbrief geformuleerd. Die vind je in de bijlage.

Nadruk op loon

Het belangrijkste onderwerp tijdens deze cao-onderhandelingen betreft de loonsverbetering. De inflatie is in de afgelopen jaren ongekend hoog geweest. We verwachten niet dat we het koopkrachtverlies helemaal kunnen repareren in de cao, maar we willen wel dat de ANWB’ers er fors op vooruit gaan.

Werkdruk, kortere werkweek

We willen dat er in ieder geval bij het LSC en de Alarmcentrale een werkdrukonderzoek gaat worden uitgevoerd.Daarnaast doen we opnieuw voorstellen voor een kortere werkweek. Een kortere werkweek zorgt voor meer rust en daardoor een betere balans tussen werk en privé en minder verzuim; ook zijn betere roosters voor de medewerkers in onregelmatige dienst mogelijk. Over de vraag hoe je gezond je werk volhoudt, willen we eveneens in gesprek met de ANWB.

Verlof en roosters

Een aantal roosterissues lopen al jaren. Er was een werkgroep mee aan de slag, maar door de verlofperikelen van het najaar is het werk van deze werkgroep stil komen te liggen. Daarmee zijn de problemen niet van tafel, integendeel.
Het is duidelijk dat we over verlof (en het opnemen, afwijzen daarvan) nog lang niet zijn uitgesproken. Wij willen dat de cao-afspraken zoals die er zijn, worden nagekomen; dat mogelijke onduidelijkheid wordt opgelost en dat bijvoorbeeld de regeling zoals die nu al een paar jaar bij de alarmcentrale wordt uitgevoerd, dan ook maar wordt vastgelegd in plaats van de dode letter die nu op papier staat en niet wordt nagekomen.

5 mei, kilometervergoeding, het FIT (inzetbaarheids)budget

Ook m.b.t. deze onderwerpen doen we voorstellen voor de nieuwe cao. Lees vooral ook wat we hierover in de voorstellenbrief hebben geschreven.

Meer taken? Dan ook een hogere beloning

Werk verandert continu en dat is normaal. Maar we zien dat de afgelopen jaren collega's in lagere schalen steeds meer taken erbij hebben gekregen, zonder dat daar groei naar een hogere salarisschaal tegenover stond. Wij maken ons daar zorgen over. Als werkzaamheden structureel veranderen, schrijft het eigen beleid van de ANWB voor dat in dat geval getoetst dient te worden of de salarisschaal nog wel toereikend is. Wij vragen aan de ANWB om dit bij de functies van Accuservice medewerkers en medewerkers van het Leden Service Center te doen. 

Overleg over de cao

Laten we duidelijk zijn: dit is de inzet van CNV Vakmensen. Wij zullen, namens jou, ons uiterste best doen om (zoveel mogelijk van) onze voorstellen om te zetten in mooie afspraken. Of dat gaat lukken hangt uiteraard ook af van dat wat ANWB bereid is te bieden.
Wij geloven dat ANWB weer de aantrekkelijke werkgever kan worden die ze altijd is geweest, maar dan moet er wel het nodige veranderen. Het is beslist nodig dat er een betere balans komt tussen de belangen van de ANWB en die van de medewerkers. 
Als dat lukt, dan hebben we hopelijk eind maart een nieuwe cao.
Natuurlijk houden wij je tussentijds op de hoogte van de stand van zaken. 

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen bestaat deze keer naast mij uit Sander Bijl, Eric van Alem en Clio Stronk (Maurice Snellen als reserve).

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen:
Cao ANWB | CNV Vakmensen - Reisbranche | CNV Vakmensen

Maak je collega lid van CNV Vakmensen

Het is de tijd dat werknemers meer invloed krijgen, maar dan moeten er wel meer werknemers lid worden. Op dit moment is er een zeer aantrekkelijk aanbond om lid te worden maar ook voor jou om iemand lid te maken! Het nieuwe lid betaalt voor de eerste 6 maanden totaal maar €24,00 en jij krijgt als aanbrenger een waardebon van €20,00: Member Get Member

Aletta Bulsink
M 06 2047 1888
a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Downloads