Nieuw sociaal plan InsingerGilissen

InsingerGilissen heeft met CNV Vakmensen en FNV Finance gesproken over een nieuw sociaal plan. Het oude sociaal plan was afgesproken voor de fusie met Quintet en was uitsluitend voor de fusie bedoeld. InsingerGilissen wil nu een sociaal plan dat zich niet meer toespitst op een specifieke situatie.

Wat zijn de afspraken

Bij het oude sociaal plan was nog een tweedeling in de beëindigingsvergoeding. Mensen die voor 1 oktober 2017 in dienst waren gekomen hadden recht op een vergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule. Mensen die na 1 oktober 2017 in dienst waren gekomen hadden recht op een vergoeding gebaseerd op de transitievergoeding. InsingerGilissen wil van dat verschil af. Ze willen geen tweedeling meer in de beëindigingsvergoedingen en willen het oude sociaal plan op dat onderdeel aanpassen.
De belangrijkste uitgangspunten/wijzigingen zijn:

 • Looptijd 2 jaar (te weten 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025);
 • Van toepassing op medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd, uitgezonderd het branchemanagement;
 • Ziet op mogelijke personele gevolgen van een eventuele reorganisatie, organisatie aanpassing of wijziging van het operationeel model;
 • Herplaatsingstermijn van:
  • 2 maanden als de arbeidsovereenkomst korter dan 5 jaar heeft geduurd;
  • 3 maanden als de arbeidsovereenkomst 5 tot 10 jaar heeft geduurd;
  • 4,5 maand als de arbeidsovereenkomst 10 tot 15 jaar heeft geduurd;
  • 6 maanden als de arbeidsovereenkomst 15 jaar of langer heeft geduurd.

 • Beëindigingsvergoeding:
  • 1/3 bruto maandsalaris per volledig gewerkt dienstjaar
  • Vermenigvuldigd met factor 2.3
  • Een extra vergoeding voor medewerkers jonger dan 60 jaar:
   • 1 bruto maandsalaris als de arbeidsovereenkomst tussen de 5 en 10 jaar heeft geduurd;
   • 2 bruto maandsalarissen als de arbeidsovereenkomst tussen de 10 en 15 jaar heeft geduurd;
   • 3 bruto maandsalarissen als de arbeidsovereenkomst tussen de 15 en 20 jaar heeft geduurd;
   • 4 bruto maandsalarissen als de arbeidsovereenkomst tussen de 20 en 25 jaar heeft geduurd;
   • 5 bruto maandsalarissen als de arbeidsovereenkomst tussen de 25 en 30 jaar heeft geduurd;
   • 6 bruto maandsalarissen als de arbeidsovereenkomst meer dan 30 jaar heeft geduurd;
  • Een extra vergoeding voor medewerkers van 60 jaar of ouder:
   • 2 bruto maandsalaris als de arbeidsovereenkomst tussen de 5 en 10 jaar heeft geduurd;
   • 3 bruto maandsalarissen als de arbeidsovereenkomst tussen de 10 en 15 jaar heeft geduurd;
   • 4,5 bruto maandsalarissen als de arbeidsovereenkomst tussen de 15 en 20 jaar heeft geduurd;
   • 6 bruto maandsalarissen als de arbeidsovereenkomst tussen de 20 en 25 jaar heeft geduurd;
   • 7,5 bruto maandsalarissen als de arbeidsovereenkomst tussen de 25 en 30 jaar heeft geduurd;
   • 9 bruto maandsalarissen als de arbeidsovereenkomst meer dan 30 jaar heeft geduurd;

  • Maximale totale beëindigingsvergoeding is € 89.000 maal 2.3 of een jaarsalaris maal 2.3 als dit hoger is dan € 89.000.
  • Peildatum voor leeftijd en dienstjaren is de datum van feitelijke boventalligheid,
  • Outplacement vergoeding van (maximaal) € 6.000 (ex btw).
  • Vergoeding kosten juridische bijstand (maximaal) € 1.000 (ex btw, inclusief kantoorkosten).

De vergoeding in het oude sociaal plan voor mensen in dienst na 1 oktober 2017 is het een verbetering. Voor hen was het eerst 1,6 x de transitievergoeding en nu 2.3 x de transitievergoeding. Voor de medewerkers die voor de voor 1 oktober 2017 in dienst waren, kan het een verslechtering zijn. Om die enigszins te repareren is een extra vergoeding afgesproken afhankelijk van de dienstjaren. Verder is er inhoudelijk niet veel veranderd. Het oude sociaal plan was al een goede regeling.

Stemming

Het woord is aan de leden. Wij leggen het resultaat neutraal aan jullie voor. Je kunt uiterlijk 23 juni, 12.00 uur je stem uitbrengen. Leden van CNV Vakmensen krijgen na deze nieuwsbrief de mogelijkheid om hun stem uit te brengen.    

Heb je nog vragen?

Mocht je naar aanleiding van mijn schrijven vragen of opmerkingen hebben mail mij dan direct op: k.tulner@cnvvakmensen.nl Je kan natuurlijk ook op de cao-pagina terecht: Cao InsingerGilissen Bankiers N.V | CNV Vakmensen

Maak jouw collega lid

Bij de cao-onderhandelingen hebben we afgesproken dat werknemers die lid worden van één van de vakbonden, het eerste jaar lidmaatschap door werkgever vergoed krijgen. Deel deze brief met je collega’s die nog niet lid zijn van een vakbond. Onderaan deze brief zit een bon om je aan te melden als lid bij CNV Vakmensen. Als jij een nieuwe collega lid maakt krijg je een cadeaubon. Ga hiervoor naar Member Get Member - cnv-ledenwerven.nl

Klazina Tulner, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2248 6274  / k.tulner@cnvvakmensen.nl

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error