Voortgang cao-onderhandelingen Timmerindustrie

Donderdag 29 februari 2024 staat de volgende onderhandelingsronde voor de cao Timmerindustrie gepland. Na de tweede onderhandelingsronde (9 februari) hebben we als bonden naar jullie gecommuniceerd dat de onderhandelingen stroef verlopen en dat werkgevers (NBVT) niet blij zijn met onze voorstellen, maar dat we nog niet echt nieuws hadden. Het lijkt ons toch goed al vast een tipje van de sluier op te lichten en je te vertellen vanuit welke stand van zaken we de onderhandelingen 29 februari aanstaande starten.

Wat zijn de voorstellen van de werkgevers in de timmerindustrie?

De werkgevers zijn de onderhandelingen ingegaan met drie voorstellen.

  • Looptijd cao: 1 jaar
  • Loonontwikkeling: werkgevers stellen voor een loonontwikkeling toe te kennen waarbij rekening wordt gehouden met de koopkracht van de werknemer en de economische situatie in de timmerindustrie. Werkgevers willen het beschikbare budget zoveel mogelijk inzetten voor behoud en compensatie van koopkracht. Werkgevers stellen voor de om de lonen in 2024 te verhogen met 6,4% waarbij ze 1/3 in centen en 2/3 in procenten willen doen, wat neer komt op €60,- bruto per maand en 4,3%.
  • Ziekteverzuim: om verzuim te beperken en re-integratie te bevorderen, leveren werkgevers en werknemers de nodige inspanningen om na verzuim weer gezond aan het werk te kunnen gaan. Werkgevers hebben naast het leveren van inspanning behoefte aan prikkels om het werk te hervatten. Werkgevers stellen voor om de loondoorbetaling, nu in het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%, om te draaien. Werkgevers stellen tevens voor om bij een tweede ziekmelding in het jaar een wachtdag in te voeren.

Hoe kijken wij aan tegen de voorstellen?

Gezien de voorstellen van de werkgever zul je begrijpen dat vooral het voorstel rondom de doorbetaling bij ziekte ons boos maakt. We zien dit als een stevige sanctie op het ziek zijn, die vooral mensen treft die langdurig ziek zijn en waarbij serieus iets aan de hand is. Als werkgevers frequent verzuim willen aanpakken is dit niet de manier. Ons uitgangspunt is dat ziek zijn geen keuze is en je niet moet uitgaan van wantrouwen. Als een medewerker zich regelmatig ziekmeldt ga je daarover in gesprek of laat je het over aan de arbodienst.

Daarnaast is ook het gat op het loon nog groot. Jullie werkgevers bieden 6,4% met een knip centen en procenten. De lagere lonen profiteren dan iets meer dan de hogere lonen. Hier tegenover staat een looneis van 12% door de vakbonden. Wij vinden het aanbod tot nu toe teleurstellend, zeker gezien het feit dat jullie loonontwikkeling door de inflatie in voorgaande twee jaren behoorlijke achterloopt.

Stand van zaken na de onderhandelingen op 7 februari 2024

Tijdens deze dag zijn er verschillende rondes geweest waarop over en weer gereageerd is op de wederzijdse voorstellen. In de loop van de dag gaven werkgevers aan dat ze niet verder wilden onderhandelen als bepaalde punten op tafel zouden blijven liggen. Dit zou volgens hen werken als een “rode lap”.

Dit ging om de volgende punten:

  • De vierdaagse werkweek van 37,5 uur
  • Het minimumloon naar €16,-
  • Vakvolwassen loon naar 18 jaar
  • Vakantietoeslag en pensioenopbouw over de overuren en het voorstel om ook de toeslag toe te kennen als gemaakte overuren worden teruggenomen in vrije tijd.

Wij hebben aangegeven dat hun voorstel rondom ziekteverzuim werkt als een “rode lap” en dat wij dat punt van tafel willen hebben. Wij hebben aangegeven dat we akkoord gaan met het terugnemen van de door werkgevers genoemde punten, maar dat we samen met de werkgevers willen onderzoeken hoe een vierdaagse werkweek wel binnen bereik komt en hoe we een groei in het vakvolwassen loon kunnen realiseren. Werkgevers hebben hun voorstel rondom ziekteverzuim ingetrokken.

Zonder nu in detail te treden hebben we wel voorzichtige stappen kunnen zetten op de reiskosten, zwaarwerkregeling, tropenrooster, stagevergoeding en zijn we andere punten nog aan het aftasten. Uiteindelijk gaat het om het totale pakket dat we voor jullie met de werkgevers kunnen afspreken.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren, of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.
Ook kun je contact met mij opnemen.

Mede namens Hans Goossen,

Martin van Eerde
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 8191 9564
E: m.vaneerde@cnvvakmensen.nl

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error