Onderhandelingsresultaat cao Architecten

Op dinsdagavond 20 juni hebben sociale partners in de architectenbranche een cao-onderhandelingsresultaat bereikt. Nadat partijen uit elkaar waren gegaan, is er nog even gesteggeld over de tekst van het akkoord. Dat is de reden dat we nu pas met de leden kunnen communiceren. In het akkoord hebben we afspraken kunnen maken over de loonontwikkeling en een tweetal procesafspraken met betrekking tot pensioenen. De werkgevers wilden niet ingaan op de overige voorstellen van de bonden. De branche bevindt zich in zwaar weer en verdere afspraken zijn in hun ogen op dit moment niet verantwoord.


Het onderhandelingsresultaat

De lonen in de branche zullen per 1 september met 3,75% stijgen. Ook de loonstijging van 3,25% op 1 januari 2023 is meegenomen in de onderhandelingen. Vooruitlopend op de cao-onderhandelingen en rekening houdend met de torenhoge inflatie is deze verhoging toen toegekend. De cao kent een looptijd van 10 maanden, te weten van 1 maart 2023 tot 1 januari 2024.
Het volledige akkoord ontvangen jullie als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Reactie CNV
De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen heeft intens met BNA onderhandeld maar meer kon BNA ons op dit moment niet bieden. Dat was voor de bonden een lichte teleurstelling. In het najaar zullen we weer gaan onderhandelen over de cao die per 1 januari 2024 gaat gelden. Voor deze onderhandelingen zullen we opnieuw onze reeds geformuleerde voorstellen inbrengen, die in de afgelopen cao-onderhandelingen niet besproken zijn.

Stemming

Uiteindelijk hebben de leden het laatste woord over het onderhandelingsresultaat. De cao heeft een korte looptijd en er zal weer snel onderhandeld gaan worden over de vernieuwing van de cao. Op grond daarvan adviseert de onderhandelingsdelegatie de leden in te stemmen met het nu bereikte resultaat. Je kan stemmen door een mail te sturen naar j.pique@cnvvakmensen.nl waarin je aangeeft of je wel of niet instemt met het onderhandelingsresultaat. De stemming sluit op 28 juli 2023.

Jerry Piqué
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: j.pique@cnvvakmensen.nl
M: 0651602052

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error