Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Een vereniging van mensen die het iets kan schelen
Wie we zijn

Visie

Je streeft naar een rechtvaardige samenleving. Een samenleving die mensen uitnodigt in plaats van buitensluit. Je kunt niet tegen onrecht en wilt daar, samen met anderen, wat tegen doen.

Je bent onderdeel van een beweging van leden, die met elkaar CNV Vakmensen vormen. Een beweging die jouw belangen behartigt op het gebied van werk en inkomen.

Ontwikkeling centraal: vanuit je eigen kracht

Je weet wie je bent, wat je kunt en wat je waard bent. En hoe je van waarde blijft voor de arbeidsmarkt. Daar haal je je kracht en zekerheid uit. Je toekomst hangt niet alleen af van de vorm van je contract of de regels die je beschermen. De maatschappij verandert, met heimwee gaan we het niet redden.

Hoe kunnen we dit met elkaar realiseren?

  • Je werkt voortdurend aan je loopbaan. Loopbaanadviseurs van James kunnen je daarbij helpen.
  • Je kunt gebruikmaken van persoonlijke budgetten waarover wij in cao’s en sociale plannen concrete afspraken maken.
  • Je krijgt meer mogelijkheden om scholing te volgen. Collectieve regelingen over scholing, bijvoorbeeld in bestaande O&O-fondsen, worden omgevormd naar een persoonlijk ‘trekkingsrecht’.
  • Je krijgt meer kansen op de regionale arbeidsmarkt. We gaan ons daarvoor sterk maken, door een actieve rol te spelen bij de uitvoering van de sociale zekerheid.
  • Jouw behoeften en mogelijkheden staan voor ons centraal bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van dienstverlening. 

Voor iedereen

We zijn samen aan de slag. Of je nu in de productie werkt, de beveiliging verzorgt, stage loopt, leidinggevende bent, in loondienst, als uitzendkracht of zelfstandige werkt of misschien nu aan de kant staat. Kern is dat we samen bezig zijn. We zijn een beweging voor iedereen: hoger en lager opgeleiden, mensen met een hoog en laag inkomen, in loondienst of zelfstandige, jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, mensen met betaalde arbeid en zonder betaalde arbeid. We voelen ons verbonden met elkaar en ook verantwoordelijk voor elkaar.

Lid of geen lid, we nodigen je uit om - als achterban - mee te denken over de toekomst en de invulling van je arbeidsvoorwaarden. Ook beantwoorden we graag je vragen over werk en inkomen. Via onze online community houden we met elkaar de vinger aan de pols. Als er iets speelt, zijn we er meteen bij om actie te ondernemen.

Sterk en zichtbaar: beweging vanaf de basis

Samen met je collega’s vorm jij de basis van onze vakbeweging. Daar, op de werkvloer, willen wij een herkenbaar platform zijn voor leden en voor andere werknemers die vragen hebben. Vanuit die basis werken we met elkaar aan rechtvaardige samenleving en streven we een gemeenschappelijk belang na. Als je onrecht signaleert, kom je samen met ons in actie. Je wordt daarin begeleid en ondersteund door ondernemende professionals.

  • Je komt ons vaker tegen, omdat we investeren in nieuwe vrijwilligers op de werkvloer.
  • Je krijgt meer invloed op je eigen arbeidsvoorwaarden.
  • Of je lid bent of niet, met elkaar kunnen we opkomen voor onze rechten, idealen nastreven en misstandenaan de kaak stellen.

Visieprogramma

Het visieprogramma 'CNV Vakmensen werkt voor jou' schetst een beeld van de beweging die wij met elkaar willen zijn: ondernemend, persoonlijk en vernieuwend. Een beweging van leden die verantwoordelijkheid willen nemen, voor zichzelf en voor elkaar.

Download Visieprogramma (pdf)

Zet je in voor CNV Vakmensen

CNV Vakmensen is altijd op zoek naar vrijwilligers. Je kunt je bij ons inzetten op een manier die bij jou past.

Bekijk de mogelijkheden