Overgang van cao Metaal en Techniek naar cao Metalektro voor Syntegon Rotterdam

Zoals jullie weten zal Syntegon Packging Technology BV (Rotterdam) samengevoegd worden met Syntegon Packaging Solutions BV (Weert). Jullie werkgever heeft de vakbonden hierover bijgepraat, net als het personeel. Deze juridische fusie heeft gevolgen voor jullie arbeidsvoorwaarden, zoals de geldende cao. Wij willen jullie erop wijzen dat het niet verplicht is om per 1 oktober over te gaan naar de cao Metalektro, maar jullie hebben hierin een keuze. Lees de nieuwsbrief verder voor meer informatie.
De werknemers van Syntegon Packging Technology BV (Rotterdam) vallen momenteel onder de cao Metaal en Techniek, terwijl de werknemers van Syntegon Packaging Solutions BV (Weert) onder de cao Metalektro vallen. Dit zijn twee aparte cao's, met aparte afspraken wat betreft arbeidsvoorwaarden. Met de juridische fusie zal op den duur 1 cao gelden, namelijk de cao Metalektro. Jullie werkgever heeft jullie hierover al geïnformeerd en met name wat de relevante verschillen zijn van beide cao's. In de presentatie die de vakbonden hebben ontvangen, staat vermeld dat per 1 oktober 2023 het verplicht is dat iedereen onder de cao Metalektro valt. Dit is echter niet het geval, want met een overgang van onderneming neem je de huidige arbeidsvoorwaarden in principe mee. Wel zal Syntegon iedereen die werkzaam is in Rotterdam een brief geven met daarin de vraag of je akkoord gaat dat per 1 oktober 2023 de cao Metalektro zal gelden. Je geeft hier dus individueel akkoord op en daarmee doe je bewust afstand van de arbeidsvoorwaarden van de cao Metaal en Techniek. Kortom, je hebt een keuze.

Cao Metalektro in algemeen beter
Uit de vergelijking tussen de cao Metaal en Techniek en de cao Metalektro kwam wel duidelijk naar voren dat in het grote plaatje de cao Metalektro beter is dan de cao Metaal en Techniek. Maar voor bepaalde onderwerpen hoeft dit op individuele basis niet het geval te zijn, zoals de opbouw van seniorendagen. Je kunt er voor kiezen om niet meteen over te gaan naar de cao Metalektro, maar pas op het moment dat dit inderdaad verplicht wordt. Dit is onder andere wanneer de nieuwe cao Metalektro algemeen verbindend verklaard wordt en voor alle bedrijven in de Metalektro sector de cao geldt. Als je nu instemt met het verzoek van Syntegon om per 1 oktober over te gaan, dan worden jouw oude arbeidsvoorwaarden vervangen door de afspraken die in de cao Metalektro staan, ook als dit dus op bepaalde onderwerpen negatief kan uitpakken. Zoals gezegd, in het algemeen heeft de cao Metalektro gunstigere afspraken, maar heb je dus de keuze om het moment van overgang uit te stellen. 

Als je vragen hebt naar aanleiding van de presentatie van Syntegon, deze nieuwsbrief of de brief die je nog krijgt van Syntegon, laat het mij dan vooral weten. 

Voor nieuws over de Metaal en Techniek sector kunnen jullie terecht op onze website: Cao Metaal en Techniek | CNV Vakmensen
Voor de Metalektro sector op: Cao Metalektro | CNV Vakmensen

Diana Kraan
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl