Al het nieuws

Een update voor de medewerkers van ANWB

Het is alweer even geleden dat je van ons hoorde, maar ook bij CNV Vakmensen zitten we niet stil. Met deze nieuwsbrief sturen we je een update van allerlei zaken die voor jou van belang zijn.
Allereerst Corona
We kunnen er niet omheen. Vanaf half maart zit Nederland in een intelligente lockdown. Dat bepaalt voor een belangrijk deel ons leven. Hoe zorgen we dat we gezond blijven en hoe houden we onze omgeving gezond. Hoe combineren we werk en privé, werken we thuis of niet, etc. Hoe zorg je dat je als hulpverlener veilig je werk kunt blijven doen.
CNV Vakmensen heeft, zéker in het begin van de intelligente lockdown, heel veel contact gehad met ANWB over de vraag hoe ANWB-ers veilig kunnen werken. Iedereen die thuis kan werken, doet dat zo veel mogelijk en conform de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Heel goed dat er op dat gebied veel meer mogelijk blijkt te zijn dan eerder werd gedacht. Maar ja, een lid met pech kun je niet helpen. Vooral de collega’s die werken langs de weg, maakten zich veel zorgen over hun veiligheid. Gelukkig zijn er allerlei maatregelen getroffen. Veel hangt echter ook af van de vraag hoe de klant zich gedraagt. En we horen dat veel Wegenwachten, ASM-ers en lepelaars te maken hebben met meer dan gebruikelijke stress. Steeds op je hoede zijn en zorgen voor je eigen veilige omgeving vraagt veel van jullie. Wij blijven hier alert op. Wil je hier iets over kwijt, mail me via a.bulsink@cnvvakmensen.nl 

Veel mensen nemen contact op met CNV Vakmensen omdat ze vragen hebben over de gevolgen van CORONA voor hun werk. Je kunt altijd een kijkje nemen op de speciale pagina die we daarvoor hebben aangemaakt op onze website https://www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus 

Thuiswerken heeft gevolgen
Gelukkig kunnen veel mensen thuiswerken. Dat vergt wel een aantal aanpassingen. Je moet thuis een goede werkplek maken (tenzij je die al had) en je moet over voldoende hulpmiddelen (aanvragen kan via je tm) beschikken om je werk te kunnen doen alsof je op kantoor zit.
Er kan veel meer op dat gebied dan we altijd gedacht hebben, maar het heeft ook nadelen. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik mis mijn collega’s, ik mis het gezellige praatje dat nergens over gaat maar tegelijkertijd ook zo ontzettend belangrijk is, ik mis zelfs de autoritjes naar afspraken en kantoor.
Nu veel mensen gedwongen thuis werken, doen zich ook andere vragen voor. Blijft deze situatie voortduren en als ik weer buitenshuis kan werken, hoe zit het dan met de 1,5 meter economie.

Bij ANWB kun je gebruik maken van een kort traject van een coach op afstand. Ook is het voor de WW mogelijk om gebruik te maken van een collega als begeleider-onder-weg. Kun je hier toch niet mee uit de voeten, mail mij dan.

Moet je wel buiten de deur werken? Hoe zit het ook alweer met de richtlijnen voor veilig werken?
We kunnen het niet genoeg zeggen. Wees voorzichtig. Houd je aan de richtlijnen. Als geheugensteuntje een link naar de site van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand 

De cao
Op 31 maart, 1 dag voordat de cao afliep, hadden we tenslotte toch overeenstemming over de definitieve tekst van de cao. Je kunt de cao vinden op onze website https://www.cnvvakmensen.nl/caos/reisbranche/cao-anwb 

Op 1 april liep de cao af. Wij hebben voorgesteld om de cao, vanwege de onzekere tijd, te verlengen onder toekenning van een loonsverhoging. Per slot van rekening heeft ANWB de afgelopen jaren het ook financieel geweldig gedaan en medewerkers willen daar ook graag iets van merken in hun portemonnee. Door de uitbraak van Corona en de gevolgen, ook voor ANWB, is het wel wat ingewikkelder geworden om nu normaal cao-overleg te voeren.

Sociaal plan
We waren ook in gesprek over een nieuw sociaal plan, maar dat is door Corona nu helemaal stil komen te liggen. Of en wanneer de gesprekken hierover weer worden opgestart, is nu nog niet bekend.

Pensioen
De afspraken tussen ANWB en de bonden over pensioen lopen eind van dit jaar af. De aanhoudende lage rente heeft een negatieve invloed op de pensioenregeling. Op dit moment werkt een technische commissie aan alternatieven waarin naar onze mening iedereen (ANWB, medewerkers en gepensioneerden) op dezelfde manier bijdraagt aan het zoveel mogelijk in stand houden van een fatsoenlijke pensioenregeling.

Alarmcentrale
Vanwege de onzekerheid heeft de ALC besloten terug te vallen op de cao-afspraak dat roosters voor een periode van 4 weken worden uitgegeven. Dat geldt voor de periode van half juni tot half september. Het is de bedoeling dat voor de periode na half september weer, zoals te doen gebruikelijk, roosters voor 6 weken worden uitgegeven. Het kan volgens de cao. ANWB heeft toegezegd wel rekening te houden met de opgegeven voorkeuren.

Samen
I
n de tussentijd blijven wij net als anders ons best doen om er voor te zorgen dat jij als medewerker van ANWB voldoende in beeld blijft, en dat er naar jou en je collega’s wordt omgekeken en geluisterd.

We kunnen ons voorstellen dat je collega juist nu een steuntje in de rug extra goed kan gebruiken en dat hij of zij daarom juist nú lid wil worden. Als lid van de bond heb je veel voordelen, bijvoorbeeld dus ook dat je gratis deel kunt nemen aan de trainingen van GoodHabitz tot 1 juni en daarnaast nu ook een portal via AonBalans waarmee jij kunt werken aan een gezonde, vitale leefstijl https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/vitaliteit 

Is je collega net als jij enthousiast? Aanmelden bij CNV Vakmensen kan via https://www.cnv-ledenwerven.nl

Aletta Bulsink, bestuurder CNV Vakmensen