Goed cao-onderhandelingsresultaat McCain 2023-2024. 8% structurele loonsverhoging en 2% gegarandeerde TIP uitkering voor 2024.

Op maandagavond 20 november 2023 hebben wij opnieuw onderhandeld met jullie werkgever over jullie cao. Dit was de derde ronde die nodig was gezien het zeer teleurstellend loonbod van de vorige keer. McCain heeft uitleg gegeven waarom het eerst loonbod terughoudend was. De fabrieken draaien op dit moment ‘nog’ niet optimaal. Vanuit de top van de onderneming wordt hierin verbetering verwacht en voortzetting van de ingezette verbeteringen. Vanuit dat perspectief heeft men het eerste loonbod gedaan van 4,5%. Dit loonbod is nu sterk verbeterd. Dit komt onder andere door druk van jullie en omdat men geen verder conflict wil. Daarmee hebben we uiteindelijk een positief onderhandelingsresultaat bereikt.

De belangrijkste afspraken in het kort:
  • Looptijd van 12 maanden;
  • Loonsverhoging: 8% per 1 januari 2024;
  • Gegarandeerde uitkering van de TIP van 2% van het loon voor 2024, uitbetaling in oktober 2024;
  • De RVU wordt van toepassing voor alle cao-medewerkers;
  • Het doorbetaald ouderschaps- en partnerverlof zal voor tenminste voor 50% van de duur aangevuld worden tot 100% inclusief de pensioenopbouw (invulling nader te bepalen);
  • 5 mei wordt toegekend als feestdag met doorbetaling van loon iedere 5 jaar;
  • De andere afspraken van de cao zoals bijvoorbeeld de vakbondscontributie blijven in de cao.

De volledige besluitenlijst wordt zo snel mogelijk digitaal verzonden aan jullie. Lees deze zorgvuldig door. We hebben besloten digitaal te stemmen en dit zal in de loop van deze week worden opgestart.

Reactie kaderleden:
De kaderleden hebben positief gereageerd op dit onderhandelingsresultaat en vinden het passend voor dit moment.

De cao online
Iedereen kan, lid of geen lid, meepraten op de cao-pagina McCain, vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je hebt geen account nodig. Dit is ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten. Meer informatie over de cao McCain kun je vinden op: jouw cao-pagina

Vragen, opmerkingen, lid worden
Heb je nog vragen, opmerkingen, benader dan één van onze kaderleden. Ben je blij met ons? Je kunt ons helpen om nog meer mensen blij te maken, zoals een nog niet georganiseerde collega. Een nieuw lid aanmelden gaat heel eenvoudig, en je krijgt er zelf ook nog iets moois voor terug. Ga voor informatie en voorwaarden naar CNV leden werven.

Nieuwe leden betalen slechts 20,23 euro voor de eerste 6 maanden. Daarnaast is er de mogelijkheid om de contributie financieel voordelig te laten verrekenen bij McCain. De contributie gaat namelijk van je bruto salaris af, zodat je uiteindelijk ongeveer de helft betaalt. Je kan lid worden via Sluit je aan | Lid worden | CNV Vakmensen

Met vriendelijke groet,
Mede namens jullie kaderleden, Raijmond Snaaijer, Huib Oostdijk en Rene de Jong.

Mark Klunder                                                                                    Laura Vermeulen

Bestuurder FNV Voeding                                                                  Bestuurder CNV Vakmensen