Al het nieuws

Stem op het onderhandelingsresultaat cao Graan: leden hebben het laatste woord

Afgelopen week hebben de onderhandelingsdelegaties van CNV Vakmensen, Nevedi en FNV na twee lange jaren onderhandelen, een onderhandelingsresultaat bereikt over een cao voor de Graan be- en verwerkende bedrijven vanaf juni 2020.

De poortacties en de problemen die onder andere de oorlog in de Oekraïne veroorzaakt in de sector hebben partijen in de laatste weken bij elkaar gebracht. In die gesprekken is van beide zijden geconcludeerd dat we nu als eerste een afronding moeten bewerkstelligen van deze cao-ronde om dan weer snel onze ogen op de toekomst van de sector te richten en gezamenlijk de uitdagingen in die toekomst, zoals naast het grondstoffentekort en de stikstof beperkende maatregelen van de overheid, ook weer ruimte te krijgen voor oplossingen voor de gevolgen van de hoge inflatiecijfers en energieprijzen aan werknemerszijde.

De poort-, flyeracties en ledenraadplegingen in de afgelopen maanden hebben ons ervan overtuigd dat een fatsoenlijk onderhandelingsresultaat op korte termijn de voorkeur geniet, zodat beide zijden aan de onderhandelingstafel zich weer op de toekomst kunnen richten. Wij realiseren ons dat we veel van jullie geduld gevergd hebben de afgelopen tijd, maar we wisten ons ook gesterkt door jullie eensgezinde boodschap dat een slecht resultaat niet jullie goedkeuring zou kunnen wegdragen.Hoe ziet het onderhandelingsresultaat eruit? Hieronder vind je de hoofdpunten. In de 3 bijlagen tref je de gehele tekst van het onderhandelingsresultaat en de reglementen van de beide regelingen die zijn afgesproken voor oudere werknemers, aan. Deze bijlagen vind je ook terug op de cao-pagina.

De kaderleden en bestuurders van zowel CNV Vakmensen als FNV zijn van mening dat het een zeer wel verdedigbaar resultaat is en leggen het met een positief advies aan jullie ter stemming voor.

De hoofdpunten

 • Looptijd cao
  Van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2022, in totaal 31 maanden.
 • Loon
  De feitelijke lonen en de salarisschalen worden per 1 januari 2022 verhoogd met 6,0 % structureel.
  Medewerkers in dienst per 1 januari 2022, en nog geen voorschotten hebben ontvangen over deze periode, ontvangen in mei of juni 2022 een eenmalige uitkering die als volgt is samengesteld:
  over de periode 1-6-2020 t/m 31-8-2021 (15 maanden) een eenmalig bedrag ter hoogte van 2% van het ontvangen persoonlijk salaris in deze periode;over de periode 1-9-2021 t/m 31-12-2021 (4 maanden) een eenmalig bedrag ter hoogte van 3,5% van het ontvangen persoonlijk salaris in deze periode.

 • WGA-premie
  Gedurende de looptijd van de cao zal de gedifferentieerde WGA-premie niet worden verhaald op de werknemer.

 • 80/80/100-regeling
  Alle medewerkers die tenminste 10 jaar bij de werkgever werken krijgen met ingang van 1 januari 2022 de mogelijkheid om, na overleg met de werkgever, vanaf 2 jaar voor AOW-datum 80% te gaan werken tegen 80% van het salaris en blijven 100% pensioen opbouwen. De deelnemende medewerkers kunnen hun ATV-aanspraken en/of bovenwettelijke verlofuren en/of extra vakantie-uren (art.7.2 lid 3 sub 2) omzetten in aanvullend loon.

 • Zwaar-werk-regeling
  Medewerkers die in 2, 3, 4 en 5-ploegendienst werken incl. medewerkers van technische dienst die structureel consignatiediensten draaien (structureel= de afgelopen 5 jaar minstens 36 maanden ingeroosterd in een consignatierooster) en tenminste 20 jaar in de sector en tenminste 10 jaar bij de werkgever werken, krijgen met ingang van 1 mei 2022 de mogelijkheid om, na overleg met de werkgever, vanaf 36 maanden voor de AOW-datum de arbeidsovereenkomst te beëindigen en €22.488 bruto per kalenderjaar (o.b.v. €1.874 per maand**) te ontvangen, naar rato van het dienstverband. Indien de medewerker in de 12 maanden voorafgaand aan uitdiensttreding zijn of haar contracturen naar boven heeft aangepast, geldt het aantal contracturen dat hij/zij had voor aanpassing. Als medewerkers hiervoor kiezen, wordt dit schriftelijk vastgelegd, eindigt het dienstverband en is geen transitievergoeding van toepassing. Dit volgens de zgn. ‘RVU-regeling’ waarvoor fiscale vrijstelling geldt zoals die per 1-1-2022 van toepassing is.

 • Vergoedingen
  Medewerkers ontvangen voor reizen tussen woning en werk een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Deze vergoeding bedraagt vanaf 10 km enkele reis tot en met 30 km enkele reis: € 0,13 netto per gereden kilometer. Ook wordt bij een afstand enkele reis vanaf 10 km de eerste 10 km vergoed. Deze vergoeding geldt voor de heen- en terugreis. Bestaande individuele gunstiger afspraken worden door de cao niet aangetast. Als de normale arbeidsduur thuis wordt gewerkt, wordt met ingang van 1 oktober 2021 een thuiswerkvergoeding van € 2 bruto per dag vergoed. Bestaande regelingen op bedrijfsniveau voor thuiswerken dienen minimaal gelijkwaardig te zijn aan de cao. De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en de thuiswerkvergoeding cumuleren niet.

 • Derde WW-jaar
  Partijen streven ernaar in 2022 en voor zover mogelijk al per 1 juli 2022, aan te sluiten bij de stichting SPAWW voor de herverzekering van het 3e WW-jaar en deel te nemen aan een verzamel-CAO van de stichting SPAWW. De premie voor deze verzekering komt voor rekening van werknemer vanaf het moment van ingang van deze verzekering. De premie voor 2022 bedraagt thans 0,2%.

 • Budget persoonlijke ontwikkeling
  In artikel 9.2 van de cao wordt het bedrag verhoogd van € 1.000 naar € 1.250 per twee jaar.
  Via onderstaande link kun je het gehele onderhandelingsresultaat bekijken en de beide reglementen voor de Zwaar-werk-regeling en de 80/80/100-regeling.
  De Vakgroep van FNV en cao-commissie van CNV Vakmensen (de besluitvormende organen in de Graan) zijn van mening dat dit resultaat zo spoedig mogelijk aan jullie moet worden voorgelegd, zodat er geen vertraging is en zowel de zwaar-werk-regeling als de 80-80-100 regeling zonder extra oponthoud kunnen worden ingevoerd. Bijeenkomsten met de leden in de verschillende regio’s zouden geruime tijd gaan kosten, daarom hebben we besloten dit resultaat aan jullie voor te leggen door middel van een schriftelijke stemming.

Stemmen

Met deze link kunnen leden van CNV Vakmensen hun stem digitaal uitbrengen: stem je voor of tegen het behaalde onderhandelingsresultaat. Sluitingsdatum voor deze ledenraadpleging is donderdag 5 mei. We zijn zeer benieuwd naar jullie mening! Breng jouw stem zo snel mogelijk uit en laat ons weten wat je van het onderhandelingsresultaat vindt. Laat je invloed gelden!
De stemlink tref je ook op de cao-pagina aan in deze nieuwsbrief.


Namens de onderhandelingsdelegatie
CNV Vakmensen: Arjen Zuidema, Johan Velthuis en de onderhandelingsdelegatie
FNV: Eric Oonk, Loek Sanders (kaderleden) en Wilfred Jonkhout (vakbondsbestuurder)
Wietze Kampen, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 30 04 / E w.kampen@cnvvakmensen.nl

Downloads