Al het nieuws

Herinnering ledenvergadering eindbod Crown van Gelder

Onlangs ben je uitgenodigd voor de ledenvergaderingen die op 14 maart gepland staan. Deze ledenvergaderingen zijn gepland op het moment dat de corona-maatregelen nog van kracht waren.

Ledenvergadering 14 maart

Onlangs ben je uitgenodigd voor de ledenvergaderingen die op 14 maart gepland staan. Deze ledenvergaderingen zijn gepland op het moment dat de coronamaatregelen nog van kracht waren. We zijn er toen vanuit gegaan dat fysiek bij elkaar komen geen mogelijkheid is.  Daarom hebben we de vergaderingen destijds via MS Teams gepland.
De wereld is ondertussen alweer flink veranderd. Er zijn nu meer mogelijkheden. Meerdere leden hebben mij benaderd met de vraag of de ledenvergaderingen fysiek kunnen plaatsvinden.
We hebben gekeken of dit mogelijk is. We zijn immers afhankelijk van de regels zoals deze binnen een bedrijf gelden. De regels bij Crown van Gelder hebben we in bijlage toegevoegd.

Daarom hebben we contact gezocht met jouw werkgever om na te vragen of er nog regels zijn en zo ja, welke dit dan zijn. Een grote groep medewerkers bij elkaar hebben in één ruimte zonder afstand van 1,5 meter, is daarom dan ook niet mogelijk. Mocht het je niet lukken om digitaal mee te doen met de vergaderingen, dan verzoeken we je om contact op te nemen met één van de kaderleden; André Prent, André Geluk, Frans de Haan of Ronald van den Berg.  Uiteraard moet ieder lid zijn of haar mening kunnen geven over het eindbod dat er ligt. 

Niet stemmen tijdens de ledenvergadering 

Tijdens de ledenvergaderingen gaan we met elkaar in gesprek over het eindbod. Vervolgens wordt deze naar iedereen per e-mail verstuurd zodat je de mogelijkheid hebt om online je stem uit te brengen op het eindbod.
Hieronder nogmaals de linkjes naar de digitale vergaderingen. 

Maandag 14 maart 12.30 uur tot 14.00 uur: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Maandag 14 maart 14.15 uur tot 15.45 uur: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Heb je nog vragen?

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je daarover in gesprek met één van de kaderleden of met mij.  Wil je het hele traject volgen, kijk dan op de cao-pagina. 

Münire Manisa, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 3449 7450 / m.manisa@cnvvakmensen.nl

Downloads