Al het nieuws

Crown Van Gelder doet eindbod cao

Op 8 februari 2022 hebben we voor de tweede keer gepraat over de nieuwe cao Crown Van Gelder. Zoals gebruikelijk komen we na iedere ronde bij jullie terug met een update.

De afgelopen periode heeft Crown Van Gelder meerdere bijeenkomsten met werknemers gehouden om toelichting te geven over de huidige financiële situatie. Ook aan de bonden is hier informatie over gegeven. Aan ons is te kennen gegeven dat Crown Van Gelder er op dit moment financieel gezien niet goed voor staat. Het verlies over 2021 loopt op tot in de miljoenen. Daarom zegt Crown Van Gelder geen ruimte te hebben voor extra kosten. Op 8 februari is er dan ook vanuit werkgever een eindbod gedaan: deze tref je in de bijlage aan. 

Eindbod 

Het eindbod omvat samengevat de volgende belangrijkste onderdelen:
  • een looptijd van 1 jaar;
  • een loonsverhoging van 1%;
  • Eenmalige (resultaatafhankelijke) bonus per kwartaal van €150,00 bruto;
  • DI-dagen/-shop niet meer opnemen in de cao.
Het behoeft geen betoog om duidelijk te maken dat het gat tussen onze voorstellen en het eindbod van Crown Van Gelder levensgroot is. De bonden hebben voorstellen gedaan die gaan over belangrijke zaken, zoals de invoering van een RVU-regeling en generatiepact. Daarnaast hebben we om een hogere loonsverhoging gevraagd dan de 1% die nu wordt geboden. Het heeft onder deze omstandigheden weinig nut om te blijven onderhandelen. Crown Van Gelder zegt immers het maximale aangeboden te hebben; meer zit er volgens hen niet in. Daarom ontvangen we deze week nog het eindbod op papier van Crown Van Gelder. Een eindbod houdt in dat de werkgever aangeeft wat hij maximaal te bieden heeft en daar verder niet meer over wil of kan onderhandelen. Dit betekent dan ook dat de vakbonden geen invloed hebben op de inhoud van het eindbod. 
Met het officiële eindbod in zicht rest ons de vraag aan jullie; wat vinden jullie? Is het eindbod voldoende of onvoldoende? En als het onvoldoende is; wat ben je bereid om te doen voor een ander resultaat?

Ledenvergaderingen 

Om het eindbod en het vervolg te bespreken, hebben we twee ledenvergaderingen ingepland. Deze zijn digitaal omdat de Covid-besmettingen ook binnen Crown Van Gelder op dit moment sterk zijn gestegen. We beperken het risico om verdere verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan. Je kunt eenvoudig de digitale vergadering bijwonen door op de link te klikken.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je daarover in gesprek met één van de kaderleden of met mij.

Reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Ga naar de cao-pagina.  Het hele cao-traject is daar te volgen en tijdens alle fases kun je meepraten en je vraag stellen.

Mede namens kaderleden Frans de Haan en Ronald van den Berg,
Münire Manisa, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 3449 7450 /  m.manisa@cnvvakmensen.nl

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error