Cao-voorstellen Sweco

Jullie hebben weer in grote getale de medewerkersbijeenkomsten bezocht. Daaruit heeft CNV Vakmensen samen met de andere bonden cao-voorstellen gedestilleerd. Die voorstellen vind je in de bijlage bij deze nieuwsbrief. CNV Vakmensen vindt het jammer, dat de directie haar cao-voorstellen niet met jullie deelt. De directie heeft haar voorstellen wel aan CNV Vakmensen gegeven.

Op maandagmiddag 20 november 2023 om 16.00 uur bespreken we via MS Teams als vakbondsbestuurders de voorstellen van de directie, de voorstellen van de OR en de voorstellen van de vakbonden. Daarbij zijn ook een paar vakbondsleden aanwezig. Dat is ons vaste groepje van een paar Sweco-medewerkers die ons als vakbondsbestuurders begeleiden tijdens het cao-traject. Zij zijn niet bij de onderhandelingen zelf, maar wij delen wel alles met hen en vragen hun advies. Wil jij ook een keer mee doen? Neem dan contact op met Roel van Riezen, r.vanriezen@cnvvakmensen.nl.

Insight bericht

Dit bericht is op Insight geplaatst namens alle vakbonden, OR en directie: We hebben een constructieve tweede cao-overlegdag gehad waarin we met elkaar de verschillende thema’s die door jullie zijn aangedragen tijdens de medewerkersbijeenkomsten, hebben besproken. Iedereen nog van harte dank voor de input. Dat heeft ons geholpen bij het bepalen van wat er nodig is om onze cao nog beter te maken.

We hebben het onder andere gehad over: Loon, duur cao, keuzebudget, inclusieve feestdagen, mobiliteit, collectieve vrije dagen, mantelzorg, minimumloon, inflatie(correctie), bedrijfstijd, overuren en meeruren, thuiswerkvergoeding, ouderschapsverlof, stagevergoeding, sportvergoeding.

Een zeer divers palet, en dat is ook precies waarmee jullie ons op pad hebben gestuurd.  

Vervolg

De verschillende inzichten van vakorganisaties, OR en directie hebben ons allemaal huiswerk gegeven en stof tot nadenken. Hoe gaan we dit passend krijgen voor het beste pakket voor Sweco? Daar praten we 29 november 2023 over verder, dan gaan we volgende stappen zetten.

Meepraten en reageren

Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het ons dan horen. Dat kan per mail of whatsapp. Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Roel van Riezen
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 20 34
E  r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error