Cao-overleg Tuinzaden in najaar van start

Op 31 december 2022 loopt de huidige cao Tuinzaden al weer af. Daarom gaan we dit najaar van start met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor 2023. CNV Vakmensen heeft daarbij jouw hulp nodig!

Eind dit jaar loopt de cao Tuinzaden alweer af. Daarom moeten we weer aan de slag voor een nieuwe cao. We gaan dus aan de gang met de voorbereidingen. En daarvoor hebben we jouw hulp nodig.

Vul de enquête in!

CNV Vakmensen is bezig om landelijk vast te stellen wat er voor 2023 in de voorstellenbrieven voor de cao’s moet komen. Dit noemen we arbeidsvoorwaardenbeleid. Daarnaast willen we graag van medewerkers uit de sector zelf horen wat ze aan de cao veranderd of verbeterd willen zien. Vul daarom de enquête in voor 1 september 2022, zodat je direct invloed hebt op onze voorstellen.

Als je deze nieuwsbrief per post krijgt, kun je de enquête natuurlijk ook invullen. Deze staat op de cao-pagina. Ga naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul dan in de zoekbalk Tuinzaadbedrijven in. Hier vind je een tijdsbalk. Bij "ideeën" kan je de enquête invullen.

Klik hier om de enquête voorbereiding voorstellenbrief CAO Tuinzaden in te vullen!

CNV Vakmensen is een vereniging

CNV Vakmensen is een vereniging waar werknemers lid van kunnen worden die samen hun situatie in in dit geval de Tuinzadensector willen verbeteren. Die vereniging heeft een onderhandelaar aangesteld die namens die werknemers gaat onderhandelen, maar dit kan die onderhandelaar niet alleen. Die heeft daarbij de hulp, kennis en ervaring nodig van werknemers die in de Tuinzaden werken. Zij weten immers precies hoe het in hun bedrijven gaat en kunnen goed inschatten wat nieuwe afspraken voor gevolgen hebben in hun bedrijf. De onderhandelaar van CNV Vakmensen werd de afgelopen jaren ondersteund door een groep actieve leden en aan de onderhandelingstafel door kaderlid André Woerlee, werkzaam bij Syngenta. Wij zouden echter best meer ondersteuning kunnen gebruiken. Als het jou leuk lijkt om nauwer bij de voorbereidingen van de cao-onderhandelingen betrokken te zijn of misschien zelfs bij de onderhandelingen zelf aanwezig te zijn, dan horen we dat graag van je. Bel me dan of stuur me een mail.

Onderhandelingen op de voet volgen

CNV Vakmensen stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar haar leden over de stand van zaken in de onderhandelingen. Als je nog directer op de hoogte wilt worden gehouden, kun je ook lid worden van onze WhatsApp groep. Ook je collega’s die geen lid zijn, kunnen daar lid van worden. Als je je wilt aansluiten bij de WhatsApp groep kun je op je telefoon deze link gebruiken of de QR code scannen met de camera van je telefoon. Deze gegevens tref je in de bijlage.

Iedereen, lid of geen lid, kan ook meepraten op de cao-pagina Tuinzaden, vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je hebt geen account nodig. Dus ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten. Meer informatie over de cao Tuinzaden kun je vinden op de cao-pagina Cao Tuinzaadbedrijven | CNV Vakmensen

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met je CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl). We zijn ook te volgen op Twitter en Instagram via CNVGroen.

Downloads