Cao Bos en Natuur onderhandelingen van 30 mei 2024

Op donderdag 30 mei 2024 hebben we de onderhandelingen voor een nieuwe cao Bos en Natuur voortgezet. We hebben gereageerd op het nieuwe voorstel van de werkgever en hen een tegenbod gepresenteerd.

Bod werkgever is nog onvoldoende

Het bod van de werkgever ziet er nu als volgt uit:

  • 3,5% loonsverhoging;
  • Reiskosten van 0,23 cent per kilometer;
  • Thuiswerkvergoeding van 2,35 euro per dag;
  • Voorstel op onregelmatig werken voor de Landschappen.

Werkgevers geven aan dat het nieuwe kabinet in haar hoofdlijnennota een kleine plaats inruimt voor de natuur. Dit kan op termijn ten koste gaan van subsidies. Ook zijn er andere bedreigingen zoals stijging van kosten van onderhoud, verduurzamingsopdracht van panden en machines, huurmaximalisatie, teruglopende opbrengst van hout vanwege strengere regels en de gedragscodes, ook kennen de SNL subsidies geen inflatiecorrectie.

Wat wel duidelijk is geworden dat werkgevers in bos en natuur de seniorenregeling (80% werken, 90% loon, 90% pensioenopbouw) niet willen verbeteren. Zij vinden dat het principieel niet juist is om deze regeling te wijzigen omdat ze liever afspraken maken voor de hele groep. Hetzelfde argument gebruiken ze om de aanvulling van geboorteverlof niet toe te kennen.

Loonbod onder de maat

Vooral het loonbod van de werkgever van 3,5% is wat ons betreft nog niet voldoende. Wij hebben echter wel een stap in de richting van de werkgever gezet, omdat ons streven uiteraard is om er op korte termijn uit te komen.

Onze looninzet concentreert zich daarom nu op het volgende:

  • 6% + 75 euro bruto per maand loonsverhoging

Dit zou de achterstand op de inflatie goed maken en nog zorgen voor een klein stukje koopkrachtverbetering. 

Vakbonden leggen de resultaten van de onderhandelingen voor aan de leden. Voor ons is het belangrijk om te weten waar jullie grens ligt. Laat ons weten wat jij als minimum loonsverhoging nog acceptabel vindt. Je kan je reactie sturen naar j.kraan@cnv.nl. Wanneer we onder die grens komen, moeten we de resultaten negatief voorleggen. Dan zullen we met je overleggen wat we gaan doen om een goede cao te bereiken. Op 27 juni 2024 gaan we verder met de onderhandelingen.

Samen voor een goede cao

Een goede cao krijg je niet cadeau. Wij hebben jouw steun nodig om een cao-akkoord te bereiken dat aansluit bij jullie wensen. Hoe meer leden zich actief inzetten, hoe sterker we staan in de onderhandelingen met de werkgever. Het is belangrijk dat meer mensen bij Bos en Natuur lid worden. Alleen op die manier versterken we onze positie in de onderhandelingen.
Word nu lid.

Ben je al lid? Nodig dan je collega uit om lid te worden en verdien zelf een cadeaubon van 20 euro.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over het cao-traject Bos en Natuur? Of willen jij en je collega's in gesprek met de onderhandelingsdelegatie? Stuur dan een mail naar Jacqueline Kraan. Op de cao-pagina van Bos en Natuur kun jij het hele cao-proces volgen en ook meepraten over de cao: Cao Bos en Natuur | CNV Vakmensen

Namens de onderhandelingsdelegatie: Rob Timmerman (kaderlid werkzaam bij Flevolandschap),

Jacqueline Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
M: +31 6 5160 2048
j.kraan@cnvvakmensen.nl