Loon staat centraal in cao-overleg Zoetwaren

Op 12 september was het eerste cao-overleg Zoetwaren. CNV Vakmensen heeft de eigen voorstellen toegelicht. CNV Vakmensen wil een loonsverhoging die ervoor zorgt dat jij net zoveel te besteden hebt en houdt. Meer gezondheid met betaalde pauzes, en meer vaste banen.

Nog geen voorstellen werkgever

De werkgevers hadden nog geen voorstellenbrief. Op 27 september is het volgende cao-overleg. Dan zullen de werkgevers vertellen wat zij te bieden hebben.

Loon 

De nieuwe cao gaat pas in op 1 januari 2023. We onderzoeken nu of we nog voor die tijd een extra eenmalige uitkering kunnen geven. En dan per 1 januari 2023 een structurele loonsverhoging. 

Maak jouw collega lid 

Het is nu de tijd om je collega lid te maken van CNV Vakmensen. Want alleen met veel CNV-leden kunnen we een goede loonsverhoging krijgen. Samen staan we sterk. Als je je collega opgeeft via www.cnv-ledenwerven.nl dan krijg je als extra een cadeau!

Meepraten 

Praat mee of stel je vraag op de cao-pagina: Cao Zoetwarenindustrie | CNV Vakmensen

Roel van Riezen, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 5160 2034 / r.vanriezen@cnvvakmensen.nl