Cao Zoetwaren

In de laatste nieuwsbrief van CNV Vakmensen hebben we aangegeven dat we na 9 april met jullie zouden communiceren. Dit is wat later geworden omdat de FNV bestuurder met vakantie was tot 17 april en wij hadden afgesproken dat CNV en FNV eerst zouden afstemmen alvorens we richting werkgevers zouden communiceren na 6 april.

Tekenen cao

Wij krijgen van verschillende leden door dat er geluiden op de werkvloer zijn dat CNV al zou hebben getekend, of sowieso zou gaan tekenen. Ook in de nieuwsbrieven en bijeenkomsten van het FNV is de afgelopen tijd gezegd dat wij de cao (waarschijnlijk) zouden gaan tekenen. Wij hebben vanuit CNV, noch aan tafel bij werkgever, noch in onze nieuwsbrieven, iets gezegd over het tekenen van de cao. CNV heeft dat bewust juist niet gezegd om nog wat mogelijke druk op werkgevers te kunnen uitoefenen en FNV de ruimte te geven om acties van de grond te krijgen. FNV heeft die ruimte ook juist aan CNV gevraagd. Het is jammer te constateren dat dit zijn eigen leven is gaan leiden.

Proces collega vakbond FNV

Op 6 december 2022 hebben werkgevers een eindbod op tafel gelegd. FNV heeft CNV Vakmensen toen gevraagd om tijd en ruimte te krijgen om het eindbod op een later moment in het nieuwe jaar voor te leggen en ter stemming te brengen bij de FNV-leden. CNV Vakmensen heeft vanaf het begin aangegeven zoveel mogelijk gezamenlijk te willen optrekken met FNV om elkaar te versterken. Onder meer na overleg met jullie cao-commissie Zoetwaren hebben we toen met FNV afgesproken dat we de uitslag van de CNV stemming pas zouden communiceren eind januari 2023. FNV heeft uiteindelijk pas in februari de stemming uitgezet bij haar leden. De meerderheid van de leden bij FNV was tegen het eindbod. Ook toen heeft CNV Vakmensen FNV wederom de tijd gegund om hun achterban in beweging te krijgen en is er op 13 maart nogmaals overleg geweest met werkgevers. Ook daar heeft FNV wederom de tijd gekregen tot 6 april om verdere stappen te ondernemen.

CNV heeft, zoals je kunt lezen, gewacht met tekenen maar ook aangegeven aan FNV dat die periode niet onbeperkt was. We gaan richting eind april en wij hebben te weinig voortgang gezien en mede daardoor hebben we besloten niet langer meer te wachten. De meerderheid van de CNV leden heeft voor gestemd en wij zullen aan deze uitslag dan ook gehoor geven. Wij hebben FNV op de hoogte gebracht van deze beslissing en vandaag zal deze beslissing ook met werkgevers worden gecommuniceerd.

Hoe nu verder?

Als wij de cao getekend hebben, is jullie nieuwe cao Zoetwaren een feit. FNV heeft aangegeven dat ze actie willen gaan voeren.

Als er daadwerkelijk acties binnen jouw bedrijf gepland staan en je hebt daar vragen over, neem dan contact met mij op. Ook voor andere vragen en/of opmerkingen kun je bij ons terecht of op de cao-pagina Cao Zoetwarenindustrie | CNV Vakmensen

Juliana Jonker
Bestuurder CNV Vakmensen
E: j.jonker@cnvvakmensen.nl / M: 06 22031816

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error