Breng nu je stem uit op het eindbod cao Zoetwaren

Op 6 december hebben werkgevers en vakbonden nader overleg gehad. De uitkomst van dit overleg is dat werkgevers hun eindbod zoals gedaan op 22 november handhaven. Nu is het woord aan jou om aan te geven wat je van dit eindbod vindt.

Wat betekent een eindbod?

Als we over een eindbod van werkgevers spreken betekent dit dat er niet meer valt te onderhandelen. Dit hebben de werkgevers ook duidelijk aangegeven tijdens het laatste overleg. Dat is teleurstellend omdat je er liever met elkaar uitkomt met een voor alle partijen acceptabele cao-afspraak. 

Belangrijkste punten eindbod

  1. Een cao met een looptijd van 2 jaar
  2. Loonsverhoging 2023: 4,25% + €50 euro in je loonschaal (dit komt neer op een gemiddelde loonsverhoging van 5,9% voor 2023). 
  3. Loonsverhoging 2024: 4,25%
  4. Aantrekken onervaren krachten (AOK). Deze regeling komt in plaats van het artikel dat medewerkers die nog geen kennis, vaardigheid en ervaring hebben maximaal 12 maanden in een lagere schaal geplaatst kunnen worden. In de bijlage vind je het volledig uitgewerkte voorstel.
  5. Een pilot voor gezondere roosters. In de bijlage vind je dit uitgewerkte voorstel. 

Leden hebben het laatste woord 

CNV Vakmensen legt dit eindbod van de werkgevers nu voor aan jou. Het is erg belangrijk dat iedereen haar of zijn stem laat horen zodat we een duidelijk beeld hebben wat jullie van dit eindbod vinden. 

Stemmen

Er zijn twee opties mogelijk. Of je stemt vóór of je stemt tegen dit eindvoorstel. Als je tegenstemt vragen we je gelijk of je bereid bent actie te voeren. Als namelijk de meerderheid tegen stemt maar niet bereid is actie te voeren, komt er geen nieuwe cao. Je krijgt een persoonlijke link toegestuurd om te stemmen. De stemming sluit dinsdag 17 januari om 12.00 uur. 

Vragen?

Heb je vragen of wil je reageren? Je kan mij altijd een e-mail sturen of bellen. Je kan ook terecht op de cao-pagina. Voor nu wens ik je in ieder geval mooie feestdagen toe. 

Juliana Jonker, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 22031816/ j.jonker@cnvvakmensen.nl

Downloads