Update 4e onderhandelingsronde cao Beroepsgoederenvervoer

Vandaag, vrijdag 14 oktober, hebben we voor de vierde keer onderhandeld met TLN over jouw cao. In dit bericht praat ik je bij.

Na een aantal pittige rondes zijn we iets dichter bij elkaar gekomen, maar niet dichtbij genoeg. De werkgevers hebben wel een eindbod uitgebracht.

Dit is het eindbod vanuit de werkgevers (zie ook de bijlage)

  • Looptijd van 1 jaar, 1-1-2023 tot en met 31-12-2023
  • Reiskostenvergoeding woon-werk verkeer; 1e 10 kilometer wordt niet vergoed, dit heeft wel een minimum karakter, dus jouw werkgever mag hier positief van afwijken. Kilometers boven de 10 kilometer tot maximaal 35 kilometer worden vergoed met 0,21 per km. Dit bedrag stijgt mee met de wettelijke norm (2024: 0,23)
  • Fiscale verrekening van de vakbondscontributie per 2024. Tot dan roept TLN haar leden op de verrekening te doen (WKR)
  • Verplichte cursussen: uren worden met 100% vergoed
  • Ons punt over de invulling van de participatiewet hebben we binnen gehaald
  • Toekomstagenda: de overige punten van onze voorstellenbrief en nog aanvullende punten zullen we in een toekomstagenda zetten om zo te komen tot een toekomstbestendige cao. Bijvoorbeeld werving, handhaving, duurzame inzetbaarheid. Uiterlijk januari starten deze gesprekken, hieruit komen bindende afspraken komen
  • Loon: per 1-1-2023: 7,5%. Plus per 1 januari 2023 een eenmalige uitkering van 250 euro bruto. DIt geldt ook voor de toeslagen etc. Verblijfskosten stijgen met het maximale dat toegestaan wordt door de belastingdienst
  • Discount KNV: deze zakt naar 0,32%, in juli 2023 zullen gesprekken gevoerd worden met als doel de afschaffing van de KNV discount. 
Een eindbod houdt in dat de werkgevers niet verder willen onderhandelen en ons een ultiem eindbod geven, dit moeten we voorleggen aan jullie, onze leden. 

Stemming

Over het stemmen krijgen jullie nog een nieuwsbrief komende week. Daarin wordt de stemlink meegestuurd. Jullie kunnen ook op de cao-pagina reageren en je vragen stellen. Wij proberen uiteraard al de vragen te beantwoorden. Belangrijk is dat jullie, als leden, actief betrokken zijn omdat wij dit namens jullie doen.

Hartelijke groeten,
Mede namens onze kaderleden/onderhandelingsdelegatie,

Linda Slagter
onderhandelaar/bestuurder

Downloads