Stem over het eindbod Beroepsgoederenvervoer 2023

Afgelopen vrijdag heb je van mij een nieuwsbrief ontvangen. Deze nieuwsbrief ging over de onderhandelingen van die dag over jouw cao. Hierin vertelde ik over het eindbod dat wij hebben ontvangen. We vragen je nu jouw stem uit te brengen over dit eindbod van jouw cao!

Het eindbod ziet er in het kort zo uit

  • Looptijd van één jaar, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
  • Reiskostenvergoeding woon-werk verkeer; 1e 10 kilometer wordt niet vergoed, dit heeft wel een minimum karakter, dus jouw werkgever mag hier positief van afwijken. Kilometers boven de 10 kilometer tot maximaal 35 kilometer worden vergoed met 0,21 per km. Dit bedrag stijgt mee met de wettelijke norm (2024: 0,23).
  • Fiscale verrekening van de vakbondscontributie per 2024. Tot dan roept TLN haar leden op de verrekening te doen (WKR).
  • Verplichte cursussen: uren worden met 100% vergoed.
  • Ons punt over de invulling van de Participatiewet hebben we binnen gehaald.
  • Toekomstagenda: de overige punten van onze voorstellenbrief en nog aanvullende punten zullen we in een toekomstagenda zetten om zo te komen tot een toekomstbestendige cao. Bijvoorbeeld werving, handhaving, duurzame inzetbaarheid. Uiterlijk januari starten deze gesprekken, hieruit komen bindende afspraken.
  • Loon: per 1 januari 2023: 7,5%. Plus per 1 januari 2023 een eenmalige uitkering van €250 bruto. DIt geldt ook voor de toeslagen etc. Verblijfskosten stijgen met het maximale dat toegestaan wordt door de belastingdienst.
  • Discount KNV: deze zakt naar 0,32%, in juli 2023 zullen gesprekken gevoerd worden met als doel de afschaffing van de KNV discount. 

Laat weten wat je van het eindbod vindt

Een eindbod houdt in dat de werkgevers niet verder willen onderhandelen en ons een ultiem eindbod hebben gegeven. Dit eindbod moeten we nu voorleggen aan jullie, onze leden. We kunnen dus niet meer sleutelen aan dit eindbod, dit is het. Stem voor of tegen. Let wel: als je tegen stemt, verwacht ik ook dat je in actie komt. Ik wens jullie veel wijsheid. De volledige tekst van het eindbod van de werkgeversorganisatie TLN/VVT vind je in de bijlage.

Klik hier om je stem uit te brengen. Stemmen kan uiterlijk 31 oktober 2022. 

Heb je vragen?

Of wil je meepraten over de cao, ga dan naar de cao-pagina Cao Beroepsgoederenvervoer | CNV Vakmensen

Linda Slagter, onderhandelaar/bestuurder CNV Vakmensen
l.slagter@cnvvakmensen.nl

Downloads