Al het nieuws

Stem over de verlenging SOOB cao

Op 15 december hebben we onderhandelingen gevoerd met de werkgeversorganisaties TLN/ VVT inzake de SOOB-cao die op 1 juli 2022 afloopt na een looptijd van 5 jaar. Deze onderhandelingen vonden plaats, nadat we met onze kaderleden en onderhandelingsdelegatie hebben overlegd en van hen mandaat hebben gekregen. Het resultaat van de onderhandelingen leggen we graag aan jou ter stemming voor.

Wat ligt er voor?

  • Ongewijzigde verlenging voor 5 jaar, dus dezelfde looptijd als de vorige SOOB-cao.
    Met als extra punten:
  • onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van STL (Stichting Transport & Logistiek);
  • nadruk op Duurzaam Inzetbaarheid naast het opleiden en ontwikkelen van werknemers in de sector.

Wat is dat eigenlijk, SOOB?

SOOB is de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen, kortweg SOOB, in 1973 door sociale partners in de sector opgericht. 
In opdracht van deze sociale partners ondersteunt SOOB bij het optimaliseren van de arbeidsmarkt en het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen. De activiteiten die SOOB financiert zijn er op gericht te zorgen voor een vitale sector met voldoende goed opgeleide en inzetbare medewerkers. Voor meer informatie: https://www.soob-wegvervoer.nl/doelstellingen 

Stemmen

In voorgaande jaren werd de SOOB-cao als onderdeel van de Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen na de stemming automatisch als cao afgerond. Vanaf nu gaan we dit apart bij jullie in stemming brengen. Helaas zullen er vanwege de COVID-19 maatregelen geen fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn. De stemming zal daardoor schriftelijk plaatsvinden. Stemmen kan uiterlijk 14 januari 2022.

Klik hier om meteen naar de digitale stemming te gaan

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2022

Door de komende feestdagen heb je langer de tijd om jouw stem uit te brengen. 
CNV Vakmensen wenst jou en hen die jouw omringen, hele mooie feestdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Linda Slagter, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 5160 2037 / l.slagter@cnvvakmensen.nl 

 

 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error