Beroepsgoederenvervoer - nieuwe cao 2023

Jullie hebben gestemd over het eindbod van werkgevers! Zie hier het resultaat van die stemming!

Uitslag stemming

Jullie hebben kunnen stemmen over het eindbod van werkgevers inzake jullie cao 2023. Vele van jullie hebben dat ook gedaan, het was een geweldige opkomst, dank daarvoor! 
De meerderheid heeft VOOR gestemd,  te weten 70,93% VOOR en 29,07% TEGEN. Jullie hebben een nieuwe cao, gefeliciteerd!

Wat betekent dat voor jou?

* Per 1 januari a.s. wordt je salaris (inclusief toeslagen etc.) verhoogd met 7,5%;
* Je verblijfskosten zullen per 1 januari verhoogd worden overeenkomstig het convenant met de belastingdienst, maar maximaal met 7,5%;
* In januari krijg je een eenmalige betaling van 250 euro bruto;
* Dat er eindelijk een reiskostenvergoeding woon-werk verkeer is. Deze was er nooit en daar zijn we blij mee. Helaas tellen de eerste 10 kilometer niet mee, dat is teleurstellend, maar het is een mooi begin! Je krijg 0,21 cent per kilometer vanaf 10 kilometer en tot 35 kilometer enkele reis;
* De cao heeft een looptijd van 1 jaar;
* Scholingsuren van verplichte scholing worden vergoed voor 100%, ook op zaterdag;
* De KNV discount gaat iets omlaag van 0,34 naar 0,32%;
* Invulling van de participatiewet;
* Fiscale verrekening van je vakbondscontributie vanaf 2024 verplicht en vanaf 2023 beveelt TLN het dringend aan;
* Vanaf januari gaan cao-partijen in gesprek over de toekomstagenda, oftewel de modernisering van de cao. We gaan het hebben over o.a. duurzame inzetbaarheid, standaard cao versus minimum cao, vereenvoudiging van de cao, handhaving wet en regelgeving, wachtdag bij ziekte, toeslagen, etc.

Omdat we op aandringen van de vakbonden zo mooi op tijd gestart zijn met de onderhandelingen, hebben we mooi voor het aflopen van de cao een nieuwe cao. Dat is al jaren hiervoor niet gelukt, nu wel, dat vind ik goed nieuws!
Ook hebben we in de hele historie van deze cao nog nooit 7,5% loonsverhoging voor 1 jaar afgesproken. 

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Klik HIER om direct naar de cao-pagina te gaan.

Ik wil jullie allen bedanken voor jullie inbreng en het stemmen, samen zijn we de vakbond, samen bereiken we meer.
Bijzonder veel dank aan de onderhandelingsdelegatie, kaderleden Wiechert en Martin! 

Linda Slagter
Onderhandelaar/bestuurder beroepsgoederenvervoer CNV Vakmensen
E: l.slagter@cnvvakmensen.nl